Ako sa určuje výška výživného? Slovensko nemá odporúčaciu tabuľku ako Česko

10. augusta 2020 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

10.8.2020 (Webnoviny.sk) – Výšku výživného na dieťa po rozvode rodičov určujú sudcovia na Slovensku individuálne. V Českej republike však ministerstvo spravodlivosti vytvorilo odporúčaciu tabuľku, z ktorej si môže rodič vypočítať, akú sumu by malo dieťa dostávať. Určuje sa z výšky platu rodiča a veku dieťaťa.

„Je to zaujímavá myšlienka a určite sa tým chceme zaoberať,“ uviedol pre agentúru SITA Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Kalkulačka na výpočet výšky výživného

Podotkol však, že už dnes je na Slovensku judikatúra súdov, z ktorej je možné vyvodiť isté štandardy pre určovanie výšky výživného aj bez toho, aby sa k tomu vyjadroval rezort. Sudcovia sa tak pri určení výšky výživného môžu odvolávať na predchádzajúce rozhodnutia súdov.

Nezáväznú odporúčaciu tabuľku vytvorilo české ministerstvo spravodlivosti v roku 2010, s cieľom zjednotiť rozhodovaciu prax súdov v tejto otázke.

Podľa tabuľky by malo dieťa do päť rokov dostávať 11 až 15 percent platu rodiča, ktorý je poverený platením výživného. Dieťa vo veku 18 a viac rokov by malo dostávať 19 až 25 percent platu. Rodičia v Českej republike si dnes už môžu na internete nájsť aj tzv. kalkulačku na výpočet výšky výživného.

Minimálne výživné je teda 29,4 eura

Podľa zákona o rodine musí slovenský sudca pri stanovení výšky výživného na dieťa po rozvode prihliadať na schopnosti rodiča, teda jeho vzdelanie, intelekt, fyzické možnosti či zdravotný stav.

Ďalej na jeho možnosti, ako príležitosti na trhu práce, mieru nezamestnanosti, jeho vek či platový priemer v danej profesii. Sudca by mal určiť výšku výživného aj na základe majetkových pomerov rodiča, jeho platu, odmeny či dividend.

Minimálny rozsah vyživovacej povinnosti na dieťa je 30 percent zo životného minima na dieťa. To je povinný plniť každý rodič, bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti či majetkové pomery. V súčasnosti je životné minimum na dieťa 98,08 eura. Minimálne výživné je teda 29,4 eura. Výška výživného by však mala zabezpečiť, aby deti mali rovnakú životnú úroveň ako samotný rodič.

Viac k témam: minister spravodlivosti SR, výživné
Zdroj: Webnoviny.sk – Ako sa určuje výška výživného? Slovensko nemá odporúčaciu tabuľku ako Česko © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!