Audiovizuálny fond v čase pandémie podporí kiná, ktoré sa presunuli z kinosál do obývačiek domácností

16. mája 2020 Film a TV

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

16.5.2020 (Webnoviny.sk) – Audiovizuálny fond podporí kiná, ktoré v čase koronakrízy presunuli premietanie filmov do obývačiek domácností.

Viac o téme: Koronavírus

Prevádzkovatelia kín, ktorí sú súčasťou projektu Kino doma alebo Kino z gauča, si môžu predané a riadne evidované online vstupenky započítať do výkazu, ktorý je podkladom pre výpočet dotácie v podprograme „euro na diváka“.

Ako sa ďalej uvádza na webe fondu, nevyhnutnou podmienkou pre získanie tejto podpory je aktívny prístup prevádzkovateľa kina a splnenie si povinností voči fondu.

Vstupenky musia byť započítané do tržieb

Prevádzkovatelia kín, ktorí sa chcú uchádzať o podporu Audiovizuálneho fondu, musia mať vysporiadaný finančný vzťah s fondom, splniť povinnosti štatistického vykazovania a podrobnej evidencie návštevnosti, vyúčtovania a úhrad príspevkov do fondu.

Filmové predstavenia cez internet by preto tiež mali byť predmetom výkazu návštevnosti kina a jeho tržieb, ktoré sú základom pre výpočet príspevku do fondu vo výške 1 percenta z ceny každej predanej vstupenky.

„Tržbu za takýto ‚vzdialený’ prístup na filmové predstavenie by mali prevádzkovatelia kín účtovať ako príjem zo vstupného, ktorý podlieha príslušnej evidencii a odvodu do fondu. Naproti tomu aj takto predané, zaúčtované a Úniou filmových distributérov SR štatisticky riadne evidované ‚vstupenky’ môže prevádzkovateľ kina následne započítať do výkazu, ktorý je podkladom pre výpočet dotácie pre kino v podprograme 2.3.,“ dodáva fond.

Filmy z kinosál presunuli do domácností

Audiovizuálna kultúra a priemysel patria medzi oblasti, ktoré sú najväčšmi postihnuté karanténnymi opatreniami na Slovensku. Ako prvé boli totiž zrušené verejné podujatia a filmové predstavenia v kinách. Zároveň budú medzi poslednými, ktorých sa dotkne uvoľňovanie opatrení štátu. Prevádzkovatelia niektorých kín sa situáciu rozhodli riešiť tým, že filmové predstavenia presunuli z kinosál do domácností prostredníctvom internetu.

„V čase karanténnych a dištančných opatrení je to pre divákov aj pre kiná významná forma zachovania prevádzky a ich príprava na obnovenie tradičného fungovania. Koncept ‚Kino doma’ alebo ‚Kino z gauča’ preto považujeme za inšpiratívny a v rámci pretrvávajúcich opatrení za vhodný spôsob, akým môže kino efektívne komunikovať so svojimi divákmi a prinášať im filmový zážitok aj takouto vzdialenou účasťou na predstavení za platené vstupné,“ dodáva Audiovizuálny fond.

Činnosti Audiovizuálneho fondu

Jednou z činností fondu je podpora diváckej návštevnosti kín. Napríklad aj prostredníctvom princípu „euro na diváka“, teda podprogramu 2.3.

Fond ho zaviedol v roku 2016 pre slovenskú kinematografickú tvorbu a plánuje ju rozšíriť aj na uvádzanie európskych filmov.

Viac k témam: Audiovizuálny fond, COVID-19, Ekonomické dopady koronavírusu, kinematografia, kino, Koronavírus
Zdroj: Webnoviny.sk – Audiovizuálny fond v čase pandémie podporí kiná, ktoré sa presunuli z kinosál do obývačiek domácností © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!