Elektronizácia odborných skúšok pre Autorizovaných stavebných inžinierov

22. júla 2020 Slovensko

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

22.7.2020 (Webnoviny.sk) – Po úspešnom elektronickom testovaní odbornej spôsobilosti Stavbyvedúci / Stavebný dozor (SV/SD) Slovenská komora stavebných inžinierov pristúpila (SKSI) aj k elektronickému testovaniu Autorizovaných stavebných inžinierov (ASI).

Od 14. –  do 16. júla 2020 prebiehali v Košickej regionálnej kancelárii SKSI prvýkrát autorizačné skúšky elektronickou formou. Uchádzači o zapísanie  do zoznamu autorizovaných inžinierov vymenili písomné testy za tablety, a tak si svoje vedomosti otestovali elektronicky. Každý uchádzač obdržal  jedinečný test, ktorý musel vyplniť v stanovenom časovom limite. Cieľom elektronického testovania je transparentnosť a efektívnosť skúšania. Skúšky sú rozdelené do dvoch častí, písomnej a ústnej. Po dosiahnutí dostatočného počtu bodov v  písomnom teste uchádzač pokračuje na ústnu časť skúšky. Po úspešnom absolvovaní ústnej časti skúšky nasleduje zloženie sľubu autorizovaného inžiniera, a tým je uchádzač zapísaný do Zoznamu autorizovaných inžinierov (ASI) a stáva sa členom SKSI.

Komora ponúka všetkým záujemcom aj prípravné semináre ku skúškam, počas ktorých sa oboznámia so základnými požiadavkami na výkon povolania z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok kvalifikovaných odborníkov. Seminár komora odporúča všetkým uchádzačom, ktorí chcú vykonať autorizačnú skúšku.

Slovenská komora stavebných inžinierov vydáva viacero typov oprávnení. Podľa rozsahu, obsahu činností a oprávnení sú autorizovaní stavební inžinieri rozdelení do jednotlivých kategórií.

Autorizovaní stavební inžinieri sú oprávnení poskytovať svoje služby na celom území Slovenskej republiky, ako aj vo všetkých členských štátoch EÚ.

Informačný servis

Viac k témam: Autorizovaní stavební inžinieri, elektronizácia, PR, SKSI
Zdroj: Webnoviny.sk – Elektronizácia odborných skúšok pre Autorizovaných stavebných inžinierov © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!