EXIMBANKA SR prichádza s ďalšou štátnou pomocou pre slovenských vývozcov, ktorá umožňuje podnikateľom poistenie exportných rizík aj do krajín EÚ a OECD s ručením štátu

18. mája 2020 Slovensko

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

18.5.2020 (Webnoviny.sk) – Po začatí krízy COVID-19 začali komerčné poisťovne výrazne krátiť alebo rušiť limity na zahraničných odberateľov. Avšak vďaka využitiu dočasnej výnimky Európskej komisie môže EXIMBANKA SR umožniť slovenským exportérom pokračovať v ich exportných aktivitách a prevziať na seba ich riziko. Zavedenie tejto výnimky, platnej zatiaľ do konca roka 2020, bude mať pozitívny vplyv na dostupnosť úverových limitov na poistenie, ako aj na upísané riziko. Záväzky EXIMBANKY SR z takéhoto poistenia budú kryté štátom.

Náhle vypuknutie ochorenia COVID-19 neznamená len vážnu celosvetovú hrozbu pre verejné zdravie, ale predstavuje aj výrazný šok pre globálnu ekonomiku a ekonomiku EÚ. Podniky tak čelia vážnemu nedostatku likvidity, a ich podmienky obchodovania sú vystavené väčším finančným rizikám. Z dôvodu krátenia a rušenia limitov komerčných poisťovní nebude ponuka poistenia pre slovenských exportérov dostatočná. Táto situácia tak môže mať za následok obmedzenie slovenských výrobcov v ďalšej produkcii, či exporte aj na doteraz bezpečné teritóriá, ako napríklad krajiny EÚ, Kanada, Spojené kráľovstvo či USA.

EXIMBANKA SR môže poisťovať krátkodobé vývozné úvery so splatnosťou do 2 rokov aj do týchto vyspelých krajín, má dostatočnú poistnú kapacitu a je tak pripravená dopĺňať služby komerčných poisťovní.

Produkt – “Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti komerčným a politickým rizikám- AB” poskytuje vysokú ochranu pre slovenských vývozcov a je určený malým, stredným a veľkým podnikom, pre všetky objemy vývozu rôznym zahraničným odberateľom, s pokrytím poistenia komerčných aj politických rizík.

Prostredníctvom tohto produktu môžete:

znížiť riziká vyplývajúce z platobnej neschopnosti Vášho zahraničného odberateľa (konkurz, reštrukturalizácia a iné druhy insolvencie);
znížiť riziká platobnej nevôle Vášho zahraničného odberateľa (napr. druhotnej platobnej neschopnosti);
využiť pohľadávky ako zabezpečenie v prípade rôznych foriem financovania (kontokorent, prevádzkové financovanie, faktoring, forfaiting);
aj naďalej poskytovať zahraničnému odberateľovi odloženú splatnosť pohľadávky;
krytie proti politickým rizikám, napr. vyššia moc – administratívne opatrenia spôsobené pandémiou COVID-19.

Ak máte nejakú otázku, alebo záujem o poistenie Vašich úverov neváhajte nás kontaktovať na poistenie@eximbanka.sk, alebo +421 2 59 39 83 21.

Aktuálne EXIMBANKA SR poskytuje aj ďalší druh štátnej pomoci, preklenovací “Úver na podporu udržania prevádzky – COVID úver“. Úver je určený pre malé a stredné podniky, ktoré v rámci svojej činnosti realizujú exportné aktivity. Pri splnení podmienok poskytnutia, majú podnikatelia možnosť získať bezúročný úver.

O úver môžete požiadať emailom na adrese coviduver@eximbanka.sk. Bližšie informácie o parametroch úveru nájdete na www.eximbanka.sk alebo +421 2 59 39 84 03.

EXIMBANKA SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR intenzívne pracuje aj na ďalších riešeniach, ktoré budú slúžiť na zmiernenie negatívnych dopadov koronavírusu na Vaše podnikanie. V najbližšom období bude predstavený štátny program bankových záruk, pričom záruky pre veľké firmy bude poskytovať EXIMBANKA SR.

Informačný servis

Viac k témam: COVID-19, EXIMBANKA SR, poistenie, PR, úver
Zdroj: Webnoviny.sk – EXIMBANKA SR prichádza s ďalšou štátnou pomocou pre slovenských vývozcov, ktorá umožňuje podnikateľom poistenie exportných rizík aj do krajín EÚ a OECD s ručením štátu © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!