Extrémizmom na Slovensku sa zaoberali „tajní“ z SIS a Vojenského spravodajstva, informácie poskytli aj polícii

3. júla 2020 Slovensko

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

3.7.2020 (Webnoviny.sk) – Problematikou extrémizmu sa na Slovensku v uplynulých rokoch zaoberali aj príslušníci Slovenskej informačnej služby (SIS) a Vojenského spravodajstva (VS).

Výmena informácií s políciou

Konštatuje to Správa o plnení úloh z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019, ktorú ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Obe spravodajské služby napríklad v rámci boja proti extrémizmu participovali na výmene informácií s políciou.

„Spolupráca uvedených subjektov prebiehala ad hoc podľa potreby, v závislosti od vývoja bezpečnostnej situácie. V rámci výmeny informácií boli poskytované najmä informácie týkajúce sa poznatkov o extrémistických skupinách a osobách, vrátane slovenských polovojenských zoskupení s väzbami na extrémistické skupiny, ktoré majú prepojenia na profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR,” uvádza sa v správe.

Príslušníci SIS a VS sa za účelom nadobúdania informácií o aktuálnych zmenách vývoja problematiky extrémizmu zúčastňovali aj na zasadnutiach medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá sa zameriavala na aktuálne trendy problematiky extrémizmu.

Osem analytických hodnotení

„SIS v hodnotenom období poskytla Policajnému zboru osem analytických hodnotení bezpečnostnej situácie v oblasti extrémizmu na území SR,” konštatuje správa s tým, že civilná spravodajská služba poskytla domácim zákonným recipientom celkovo 174 spravodajských produktov z oblasti boja proti extrémizmu na území SR.

„Najčastejšími externými príjemcami spravodajských produktov SIS boli Ministerstvo vnútra SR, Policajný zbor a Generálna prokuratúra SR,” uvádza sa v dokumente.

Podľa dokumentu si príslušníci civilnej aj vojenskej spravodajskej služby takisto zvyšovali odbornosť a kvalifikácie ohľadom problematiky extrémizmu prostredníctvom interného systému odborného vzdelávania.

„Určení príslušníci boli vysielaní na odborné vzdelávacie aktivity v oblasti boja proti extrémizmu na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Vzdelávanie bolo zamerané najmä na poznatky o aktuálnom dianí na extrémistickej scéne v SR a v zahraničí, ako aj na štúdium historických prameňov o reáliách a symbolikách, ktoré sa objavujú v súčasných prejavoch extrémistov,” uzatvára materiál.

Viac k témam: extrémizmus, Vojenské spravodajstvo (VS)
Zdroj: Webnoviny.sk – Extrémizmom na Slovensku sa zaoberali „tajní“ z SIS a Vojenského spravodajstva, informácie poskytli aj polícii © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!