FINTECH riešenia CRIF-u na analýzu transakčných dát prinášajú prospech spotrebiteľom i inštitúciám

31. mája 2021 Slovensko

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

31.5.2021 (Webnoviny.sk) – Spoločnosť CRIF je tradične vnímaná ako spoločnosť,  ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií a poskytuje tradičné dáta na riadenie rizík. Nové služy spoločnosti však súvisia s otvoreným bankovníctvom a transakčnými dátami. O čo pri nich ide, sme sa rozprávali s Tomášom Pristáčom, konzultantom spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.

Ide o novú rodinu inovatívnych fintech služieb, ktoré vyvinula a prevádzkuje skupina spoločností CRIF a s súčasnosti ju v lokalizovanej verzii ponúkame aj zákazníkom na našom, slovenskom trhu.

Týmito službami reagujeme na požiadavky a potreby poskytovateľov služieb nielen z finančného sektora, ktorí majú ambíciu vyhovieť očakávaniam svojich klientov, teda spotrebiteľov a podnikateľov, na komfort a jednoduchosť používania služieb. Základom našich fintech služieb je maximálne využívanie inovatívnych možností open bankingu. Zároveň chceme zefektívniť elektronizáciu procesu identifikácie klienta a jeho onboradingu.

Práve európska smernica PSD 2 o otvorenom bankovníctve mohla priniesť nové obchodné príležitosti nielen bankám, ale aj nebankovým spoločnostiam, ktoré poskytujú úvery, i ďalším spoločnostiam, ktoré preverujú bonitu svojich klientov. Ako napríklad?

Analýza transakčných dát z bankových účtov klientov umožňuje lepšie a rýchlejšie overenie bonity a schopnosti klienta splácať úvery.

V porovnaní s doteraz bežným posudzovaním údajov o príjmoch a z úverových registrov sa to najviac prejavuje v skupine ľudí, ktorí nemajú vybudovanú žiadnu úverovú históriu. Buď sú to bonitní ľudia, ktorí úvery jednoducho nepotrebovali využívať, alebo mladí ľudia.

Práve mladí klienti sú pre mnohé spoločnosti žiadanou a atraktívnou skupinou zákazníkov, majú potenciál stať sa dlhodobými a vernými zákazníkmi, ale na strane druhej môžu byť aj vysoko rizikovými klientami. Otvorené bankovníctvo s analýzou transkčných dát z bankových účtov umožňuje poskytovateľom pôžičiek lepšie vyriešiť dilemu, s akými podmienkami poskytnú mladému žiadateľovi úver bez toho, aby to ohrozilo jeho schopnosť úver riadne splácať.

Akú výhodu môže otvorené bankovníctvo ponúknuť bežným spotrebiteľom?

Dôležitým prvkom analýzy transakčných dát je skutočnosť, že ju realizujeme s využitím strojového učenia a prvkov umelen inteligencie. Výsledkom je, že analýza je veľmi podrobná a umožňuje veľmi detailný pohľad na nákupné zvyklosti konkrétneho spotrebiteľa.

Inteligentná analýza nákupných položiek môže napríklad ukázať, že majiteľ účtu často platí vysoké čiastky na opravu svojho automobilu. Otvára sa tak priestor, aby dostal ponuku na nové auto s dobrou možnosťou financovania.

Dôležité je, aby vo všetkých prípadoch pokročilej analýzy z transkačných dát ťažil zákazník, ktorému nová služba pomôže ušetriť značné výdavky, ako aj poskytovateľ služby, ktorý dokáže transkačné dáta vhodne monetizovať.

Ako analýza transakčných dát funguje z legislatívneho hľadiska a s ohľadom na ochranu dát?

Otvorené bankovníctvo je koncept, ktorého základom je súhlas klienta so spracovaním osobných údajov. O potrebné overenia k prístupu transakčnej histórie sa stará naša služba N.E.O.S. (New Evaluation Open Suite).

Veľkou výhodou CRIF-u je nielen to, že vlastní  potrebnú AISP licenciu na spacovanie PSD 2 dát pre 31 európskych krajín, ale vďaka svojmu medzinárodnému pôsobeniu služba N.E.O.S. umožňuje prístup k účtom nielen slovenských bankových inštitúcií, ale aj k stovkám rozhraní v celej Európskej únii.

Spomínali sme aj ambíciu CRIFU v oblasti digitálneho onboardingu. Čím je onboarding spoločnosti CRIF charakteristický?

Digitálny onboarding riešime službou PhyOn. V rámci nej poskytujeme podporu skenovania a OCR technológie pri čítaní dokumentov, ako je občiansky, vodičský preukaz či pas, a overenie fotografie na doklade so skutočnou osobou. Do riešenia máme implementovanú vlastnú vyspelú technológiu overovania tvárovej biometrie, vyvinutú v skupine CRIF. Avšak vďaka tomu, že sme v prvom rade poskytovatelia dátových riešení pre overovanie identifikačných aj kreditných dát, máme vlastné analytické zázemie pre risk aj fraud skóring a aj vlastné technológie OCR a biometrie, sme schopní sami dodať celý proces overenia identity až po finálnu podpisovú fázu. Neposkytujeme teda skladačku z rôznych tretích strán.

Informačný servis

Viac k témam: PR, rozhovor, rozhovory
Zdroj: Webnoviny.sk – FINTECH riešenia CRIF-u na analýzu transakčných dát prinášajú prospech spotrebiteľom i inštitúciám © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!