Hladina potoka v Starej Lesnej sa znížila, ale druhý stupeň ešte nezrušili

23. júna 2020 Slovensko

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

23.6.2020 (Webnoviny.sk) –
aktualizované 23. júna, 12:06

Vplyvom intenzívnych zrážok v posledných dňoch na mnohých miestach Slovenska prevláda zvýšenie hladín vodných tokov, ktoré v mnohých prípadoch spolu so splachmi pôdy z okolitých polí spôsobili lokálne záplavy a s tým spojené vyhlasovanie stupňov povodňovej aktivity (SPA).

Agentúru SITA o aktuálnej povodňovej situácii k 06:00 utorka 23. júna informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.

Na východnom a severovýchodnom Slovensku vo večerných hodinách 22. júna prevládala v severnej časti povodia Tople a Ondavy intenzívna zrážková činnosť. V dôsledku dotoku mali stúpajúcu tendenciu.

Na Dunajci, v povodí Popradu a na hornej Topli je vzostup, na ostatných tokoch východného Slovenska je ustálenosť vodných stavov. Na dolnom Hornáde a dolnom Laborci sú vodné stavy ovplyvnené aj manipuláciami na vodných stavbách.

Tretí stupeň povodňovej aktivity

III. SPA sú k 06.00 vyhlásené v obci Pichne, Žipov, Zubné, Kvačany, Nižný Komárnik, Olšavka, tatranská Javorina a hraničný tok Biela voda.

II. SPA sú k dnešnému ránu v obci Zborov (potok Kamenec a prítoky), Bertotovce (Svinka), Stará Lesná, Hrabovec (Hrabovský potok, tok Uhlisko), Železník (Bezmenný prítok Tople), Veľká Franková (Osturniansky potok), Hažlín (Hažlinka), Varadka (Ondava + prítoky), mesto Podolínec (Hladký potok), Vyšný Tvarožec (Sveržovka + prítoky), Nechválová Polianka (Nechválka), Krajná Bystrá (Hlboký potok + prítoky), Krajné Čierno (Blichov potok + prítoky ), mesto Snina (Pichnianka), Klenová (Ubliabnka), Nižná Polianka (Ondava + prítoky), Osadné (Udava), Kolonica (Kolonička), Ondavské Matiašovce (Matiašovský potok), Pčoliné (Pčoliné), KalnánRoztoka (Ublianka).

Vyhlasovanie resp. odvolávanie povodňových stupňov sa môže počas dňa v závislosti od aktuálnej situácie a vykonávaniu zabezpečovacej prác meniť.

Hasiči zostávajú v Starej Lesnej

V obci Stará Lesná v Kežmarskom okrese je pre stúpajúcu hladinu vody vyhlásený 2. stupeň povodňovej aktivity. Nakoľko tam v pondelok večer hrozilo vyliatie miestneho potoka, stále tam zostávajú profesionálni a dobrovoľní hasiči.

Informovala o tom Zuzana Farkasová z komunikačného a organizačného oddelenia Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

“Včera večer boli vykonané opatrenia na zabránenie vzniku škôd, ktoré spočívali v spevňovaní brehu toku kameninou a stavbe protipovodňových bariér. Počas noci bol vykonávaný monitoring výšky vodného toku, ktorá do ranných hodín klesla o približne 30 centimetrov. Monitoring toku aj v týchto chvíľach zabezpečujú profesionálni hasiči z Kežmarku a členovia Dobrovoľného hasičského zboru Stará Lesná,” uviedla Farkasová.

Očakávajú mierny pokles vody

Na Hrone, Ipli, Slanej a Rimave prevláda ustálenosť až mierny pokles vodných hladín. Priebeh vodných hladín je v povodí Hrona, Slatiny a Slanej ovplyvnený ich reguláciou prostredníctvom vodných stavieb. K 06:00 sú obcami vyhlásené II. SPA na toku Suchý jarok v Očovej, Vôdka a Hutná v Ľubietovej, Slatinský a Rybný potok vo Zvolenskej Slatine, potok Litava v obci Litava. Na základe množstva vody z povrchových odtokov (bez vybreženia korýt) sú vyhlásené II. SPA v Obci Vigľaš, Podzámčok, Bzovská Lehôtka a Dudince.

Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na tokoch ustálenosť až mierny pokles vodných hladín. Na miestach s výdatnými zrážkami možnosť prechodného výrazného vzostupu vodných hladín, najmä na malých tokoch.

Na vodných tokoch severozápadného Slovenska je na povodňou zasiahnutých tokoch v súčasnosti situácia stabilizovaná. Počas včerajšieho dňa dosiahli toky vodné stavy zodpovedajúce II. SPA na toku Belá v profiloch Podbanské a Liptovský Hrádok.

Zachytili milióny kubických metrov vody

Takisto II. SPA naďalej trvá na toku Lopatov v katastrálnom území Oravské Veselé, Valaská Belá na bezmennom prítoku Nitrice a v meste Žilina na potoku Všivák a Vraní potok.

Znižovanie povodňových prietokov sa darí eliminovať najmä prostredníctvom tých vodných stavieb, ktoré by mnohí búrali alebo odmietajú ich novú výstavbu. Za posledných 24 hodín zachytili desiatky miliónov kubických metrov vody z výdatných zrážok.

SVP spravuje vodné toky v dĺžke viac ako 55-tisíc km, 303 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km. SVP vykonáva údržbu vodných tokov v rámci plánu opráv a údržby, ktorý je stanovovaný na každý rok podľa aktuálnych potrieb a priorít. Tento plán sa môže meniť v závislosti od povodňových aktivít, kedy musí byť technika a sústredená na povodňami postihnuté miesta.

Viac k témam: povodne
Zdroj: Webnoviny.sk – Hladina potoka v Starej Lesnej sa znížila, ale druhý stupeň ešte nezrušili © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!