Hypertenzia si vek a pohlavie nevyberá. Jedno meranie tlaku nestačí

7. júna 2021 Slovensko

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

7.6.2021 (Webnoviny.sk) – Nebolí, nie je ju cítiť, ani vidieť, ale napriek tomu nás môže  stále pripraviť o naše zdravie. Hypertenzia je choroba vysokého krvného tlaku ako dôsledku zužovania alebo tuhnutia ciev. Taktiež je známa pod názvom arteriálna hypertenzia. A zďaleka nepostihuje len staršiu generáciu. Pacienti v mladom veku ňou trpia rovnako.

O najrozšírenejšou ochorení vôbec sa posledné týždne hovorilo viac v súvislosti so Svetovým dňom hypertenzie. Už tradične sa totiž  17. máj spája s hypertenziou a osvetou, ktorá má zvyšovať povedomie hypertonikov a, samozrejme, aj širokej verejnosti nielen o tomto ochorení. Poukazuje tiež na to, aká dôležitá je prevencia, liečba a odborníci vysvetľujú, prečo vzťah medzi lekárom a pacientom zohráva svoju neodmysliteľnú úlohu. A tak v edukačnej osvete pokračujeme i počas júna.

Poznáte svoje hodnoty? Monitorujte si krvný tlak pravidelne a správne!

Samotní lekári prízvukujú svojim pacientom a upozorňujú ľudí, aby si svoj tlak krvi (TK) pravidelne kontrolovali aj v domácom prostredí. Tu je však dôležité, aby bol TK meraný správnym postupom a správnou metódou za pomoci validovaných (kontrolovaných) prístrojov.

“Práve hodnoty tlaku krvi (TK) namerané v domácom prostredí veľmi dobre odzrkadľujú, či vás lieky na tlak dostatočne chránia – napríklad pred cievnou mozgovou príhodou, infarktom srdca alebo poškodením obličiek. Ak lieky náhodou ešte neužívate, viete zistiť, či už tlak potajme nezaťažuje váš srdcovocievny systém. Prečo si nezapísať do denníčka skratku “TK”? Jednoduchá pripomienka, ktorá znamená pre vás veľmi veľa. Nezabúdajte, čo je pre vás bežnou aktivitou, až tak “samozrejmé” nemusí byť. Pamätajte na prevenciu,” hovorí všeobecná lekárka MUDr. Adriana Šimková, PhD.

Na zjednodušenie monitoringu TK majú pacienti a široká verejnosť možnosť stiahnuť si na webovej stránke Únie pre zdravšie srdce (presrdce.eu) dotazník – záznamník, ktorý si následne môžu vytlačiť a namerané hodnoty jednoducho do neho vpísať. Ideálne je tieto hodnoty sledovať sedem dní po sebe. Po zapísaní všetkých meraných hodnôt môže potom pacient navštíviť svojho obvodného lekára, ktorému tento vyplnený záznamník počas preventívnej prehliadky odovzdá.

Pri meraní tlaku krvi platí zopár zásad, aby merania boli čo najsprávnejšie.

Pred každým meraním by mal pacient sedieť aspoň päť minút v pokoji, nerozprávať.
Celé meranie by malo prebehnúť bez prítomnosti vonkajších rušivých vplyvov.
Manžeta tlakomeru sa upevní na ruku tak, aby bola niekoľko centimetrov nad lakťom – vo výške srdca. Predlaktie je voľne položené na stole a lakeť mierne zohnutý.
Počas celého merania ruku nedvíhame, opierame dolné končatiny o zem, nestláčame brucho a nerozprávame.

Vysoký TK nebolí, ale môže vziať to najcennejšie

Prečo je sledovanie tlaku krvi také dôležité? Vedeli ste, že každoročne stúpa počet pacientov, ktorých trápi kardiovaskulárne problémy? A vedeli ste aj to, že len na Slovensku sa srdcovocievne ochorenia podieľajú približne na 50 percentách všetkých úmrtí? Kardiovaskulárne ochorenia patria celosvetovo na prvé miesto príčin úmrtí.

Pri hypertenzii pôsobí vysoký tlak na vnútornú stranu tepny, čím môže dôjsť k narušeniu alebo poškodeniu tepien a tu už hrozí rozvoj tzv. aterosklerózy, čiže kornatenie tepien. V tom najhoršom prípade potom dochádza k prasknutiu tepny, krvácaniu – cievnej mozgovej príhode až k srdcovému infarktu. Vysoký krvný tlak negatívne vplýva najmä na srdce mozog, cievy, obličky a taktiež oči a hypertonici majú tiež 2,5-krát vyššie riziko, že ich postihne cukrovka.

Zistiť relevantné hodnoty svojho tlaku krvi nie je jednoduché, nestačí jedno meranie u lekára. Mnohí pacienti napríklad počas prehliadky u lekára majú hodnoty tlaku krvi v poriadku a pri opakovanom meraní doma sa výrazne líšia. Preto treba spozornieť a začať si pravidelne merať tlak krvi aj doma – toto platí ako pravidlo prevencie, ale zároveň i pri akomkoľvek malom podozrení, že by pacient mohol trpieť ochorením vysokého TK.

A aký je teda ideálny krvný tlak? Ideálny krvný tlak je 120/80 mm Hg. Ak hodnota krvného tlaku prekročí hodnotu 140/90 mm Hg, tento stav sa nazýva hypertenzia.

A čo liečba?

Problémom je aj správna a včasná liečba a aj keď sa hypertenzia nedá celkom vyliečiť a väčšinu ľudí trápi ako celoživotné ochorenie, tak sa vhodnou a včasnou liečbou môže maximálne znížiť celkové riziko kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti. Liečba môže mať dve podoby. Prvou je nefarmakologická liečbu – tá spočíva v režimových opatreniach a zmenách životného štýlu, vďaka ktorým sa znižuje riziko vysokého TK. Veľmi dôležitá je pravidelná kontrola TK a taktiež spolupráca s lekárom. Lekári tiež vyzývajú pacientom, aby nefajčili, strážili si svoju telesnú hmotnosť, športovali, znížili príjem soli a doplnili do jedálnička stravu bohatú na vitamíny. Rizikom je aj užívanie mnohých liekov, ktoré zadržiavajú vodu v tele. A zároveň i zníženie konzumácie alkoholu na minimum.

Farmakologická liečba pomocou liekov na znižovanie krvného tlaku. Rozlišuje sa liečba podľa mechanizmu účinku jednotlivých liečiv, ale aj podľa toho či pacient užíva iba jednu alebo viacero účinných látok súčasne.

Jeden liek nemusí byť dosť

U väčšiny pacientov s hypertenziou jeden liek nestačí – na dobrú kontrolu tlaku je tak potrebný viac ako jeden liek. Pacienti by mali  potom užívať kombináciu dvoch až troch tabletiek, čo sa do  veľkej miery podpisuje na disciplíne dodržiavania liečby. Poctivejší prístup pacienta vidno vtedy, ak sa mu predpíše len jeden viaczložkový liek. Aktuálne už lekári dokážu pacientovi predpísať lieky priamo na mieru, pacienti sa preto môžu pýtať konkrétne na takúto možnosť svojho lekára.

,,Dôležité je, aby liečba bola každému pacientovi “ušitá na mieru” a svojvoľne sa z pacientovej strany neprerušovala,” potvrdzuje aj doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC., primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych ochorení v Bratislave.

Čo hovoria čísla?

Do roku 2025 sa očakáva, že hypertenziou bude trpieť až 1,56 miliardy dospelých na svete.  Kým celosvetovo hypertenzia postihuje skoro jednu miliardu ľudí. na Slovensku bolo v roku 2017 pre hypertenzné ochorenia sledovaných viac ako 211-tisíc pacientov. Štúdie hovoria o tom,  že až 50 percent všetkých hypertonikov nie je kontrolovaných.

Všetko o hypertenzii sa dozviete v edukačnej kampani

Občianske združenie Únia pre zdravšie srdce spoločne s iniciatívou Charta 70/2023 a s ďalšími odbornými spoločnosťami a partnermi začali tento rok zábavno-edukačnú kampaň s názvom Svetový deň gaučaMôj gauč prostredníctvom sociálnej siete Facebook.  Myšlienkou bolo podchytiť najmä skupinu ľudí, ktorí trávia veľa času v online priestore, za počítačom, sledovaním televízie, holdujú nezdravému životnému štýlu a  na prevenciu a zdravie im už nezostáva čas. A keďže veľa ľudí trávi čas na sociálnych sieťach a pandemický rok túto skutočnosť ešte viac potvrdil, tak jediná cesta, ako sa k tejto skupine dostať, je zasiahnuť ju na Facebooku.

Všetky lekárske odborné spoločnosti sa tiež zaviazali, že do roku 2023 budú pacienti s hypertenziou správne diagnostikovaní a zároveň aj liečení. Spomínaná iniciatíva Charta 70/2023 chce angažuje odbornú verejnosť, aby prostredníctvom implementácie medzinárodných odporúčaní a svojim každodenným úsilím prispeli k zlepšeniu situácie ohľadom prevencie hypertenzie.  Za pomoci lekárov chcú zapájať pacientov k lepšiemu dodržiavaniu režimových a farmakologických opatrení.

Edukácia pokračuje

Poďte sa spoločne s nami dozvedieť všetko o hypertenzii, správnom meraní tlaku, prevencii, liečbe a ďalšie užitočné informácie na stránke Môj gauč na sociálnej sieti Facebook. Nájdete tu sériu edukačných videí, článkov a množstvo informácií o ochorení hypertenzia. Nechýbajú i zaujímavé súťaže. Všetky podrobné informácie nájdete aj na webovej stránke presrdce.eu.

Organizátor:

Únia pre zdravšie srdce

Partneri kampane:

Nadácia srdca
Slovenská hypertenziologická spoločnosť
Servier
Všeobecná zdravotná poisťovňa
CPF
Benu lekáreň
Omron
Siemens
PWC
NOVINO
Dottera

Svetový deň gauča/Svetový deň hypertenzie:
https://www.facebook.com/events/1147490802397545?ref=newsfeed

FB stránka Môj gauč
https://www.facebook.com/mojgauc

Súťaž o nový gauč
https://www.facebook.com/mojgauc/photos/a.108767237986182/123078109888428/

Všetko o meraní TK a dotazník pre vášho lekára
https://www.presrdce.eu/aktuality/spravodajstvo/134/domace-meranie-tlaku-krvi-nepodcenujte-hodnoty-si-zapiste

Informačný servis

Viac k témam: hypertenzia, krvný tlak, Môj gauč, PR, Svetový deň gauča, Svetový deň hypertenzie, vysoký krvný tlak
Zdroj: Webnoviny.sk – Hypertenzia si vek a pohlavie nevyberá. Jedno meranie tlaku nestačí © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!