Komora sociálnych pracovníkov žiada od vlády systémové financovanie sociálnych služieb

1. júna 2020 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

1.6.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce žiada vládu, aby zaviedla systémové financovanie sociálnych služieb.

“Je zarážajúce, že štát nevedel po takmer 16 rokoch po vstupe do EÚ prevziať model financovania sociálnych služieb z iných európskych krajín, kde to funguje úplne prirodzene a jednoducho,” uviedla pre agentúru SITA predsedníčka komory Oľga Jarošová.

Veci treba riešiť systémovo

Podľa nej dozrel čas, aby sa kompetentní zaoberali systémovými zmenami. “Možno treba niektoré zákony úplne zrušiť a nahradiť ich inými, novými, s jasnými pravidlami, s menej problémovou realizáciou v praxi,” tvrdí. Upozorňuje na to, že pripomienky odbornej verejnosti sa len málokedy objavia v legislatívnych návrhoch.

Podľa šéfky komory sa stále hovorí o tom, že by sa malo podporovať zotrvanie klienta v jeho prirodzenom prostredí, pokiaľ je to len možné, a dokonca aj zákon o sociálnych službách uvádza, že prednosť pred pobytovými službami majú najprv terénne a ambulantné.

Teší ju, že ministerstvo práce a sociálnych vecí navrhuje od začiatku budúceho roka zvýšiť finančné príspevky pre pobytové služby. “Treba však veci riešiť systémovo, čo tu roky nefunguje,” povedala Jarošová.

Malé obce neposkytujú opatrovateľskú službu

Ako ďalej uviedla, napríklad originálna kompetencia miest a obcí v oblasti financovania sociálnych služieb je v zriadení alebo poskytovaní terénnej opatrovateľskej služby, tá sa však momentálne podporuje len cez eurofondy.

“Verejní a neverejní poskytovatelia vnímajú túto podporu niekedy ako prekážku, upozorňujú na nadmernú byrokraciu, náročnú administratívu a najmä na neistotu, čo bude ďalej s klientmi a zamestnancami po ukončení projektu,” zdôraznila predsedníčka komory.

Za problém považuje Jarošová aj to, že niektoré, najmä malé obce neposkytujú opatrovateľskú službu vôbec, ale ani ju nezabezpečujú. “Je to v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, pretože akú-takú finančnú dotáciu zo štátu na sociálne služby dostávajú vo forme podielových daní a je len na zastupiteľstvách, čomu dajú prioritu či životnému prostrediu, školstvu alebo sociálnym problémom,” tvrdí.

Sumy štátnych príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb sa majú v budúcom roku vzhľadom na tohtoročný nárast minimálnej mzdy zvýšiť o vyše 11 %.

Vývoj minimálnej mzdy

Príspevok pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby na jeden mesiac a jedno miesto má od začiatku budúceho roka v druhom až šiestom stupni odkázanosti stúpnuť zo súčasných 104 eur až 546 eur na 116 eur až 609 eur.

Pri príspevkoch pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby na jeden mesiac a jedno miesto má ísť v druhom až šiestom stupni odkázanosti o nárast zo 70 eur až 364 eur na 77 eur až 406 eur.

Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády o výške finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach na rok 2021, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania. Zvýšenie týchto príspevkov si v budúcom roku vyžiada zo štátneho rozpočtu 21,6 mil. eur.

“Navrhovaná výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb na rok 2021 vychádza z účelu tohto finančného príspevku s prihliadnutím na vývoj minimálnej mzdy a jej výšku na rok 2020 a s prihliadnutím na vyváženú úroveň spolufinancovania jednotlivých foriem sociálnej služby,” uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Príspevky pre stupne odkázanosti

Príspevok pri pobytových službách na rok 2021 ministerstvo práce určilo ako násobok sumy mesačnej minimálnej mzdy na tento rok, ktorá je vo výške 580 eur.

Pri druhom stupni odkázanosti ide o 0,2-násobok súčasnej minimálnej mzdy (116 eur), pri treťom stupni odkázanosti o 0,45-násobok najnižších hrubých zárobkov (261 eur), pri štvrtom stupni 0,6-násobok minimálnej mzdy (348 eur), pri piatom stupni sa suma príspevku určila ako 0,85-násobok sumy minimálnej mzdy (493 eur) a pri šiestom, najvyššom stupni odkázanosti tvorí príspevok 1,05-násobok minimálnej mzdy (609 eur).

Výška príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby tvorí 66,67 % zo sumy finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej služby.

Viac k témam: Matovičova vláda (OĽaNO-Sme rodina-SaS-Za ľudí)
Zdroj: Webnoviny.sk – Komora sociálnych pracovníkov žiada od vlády systémové financovanie sociálnych služieb © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!