Kradnú osobné údaje aj heslá k bankovým účtom – podvodníci sú počas koronakrízy agresívnejší. Ako sa proti nim brániť?

19. mája 2020 Slovensko

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

19.5.2020 (Webnoviny.sk) – Strach a neistotu ľudí spôsobenú pandémiou koronavírusu naplno zneužívajú podvodníci na internete. Pred nárastom kybernetických útokov v tomto čase už varovalo Národné centrum kybernetickej bezpečnosti Slovenska aj orgány EÚ. Rastúci počet škôd spôsobených hackermi eviduje aj UNIQA. Hlásenia sa týkajú najmä podvodných e-shopov a phishing mailov, cez ktoré sa podvodníci snažia dostať k osobným údajom a heslám k bankovým účtom. Ak sa stanete obeťou útoku a máte poistené kybernetické riziká, okamžite kontaktujte asistenčnú službu poisťovne. Máte nárok na kompletnú asistenciu pre nápravu či právne služby, prípadne uhradenie škôd. Ak takéto poistenie ešte nemáte, po novom si ho môžete uzatvoriť online ako kyberbalík na www.uniqa.sk.

V čase krízy veľa ľudí pracovalo alebo stále pracuje z domu, nakupuje online a sú aktívni na sociálnych sieťach.  Zvýšenú aktivitu ľudí na internete zneužívajú podvodníci, ktorí sa čoraz agresívnejšími podvodmi snažia obohatiť. UNIQA dokonca v tomto období zaznamenala prípad, keď podvodníci v mene nášho klienta zaslali jeho zamestnávateľovi email so žiadosťou o zmenu čísla bankového účtu, na ktorý má posielať jeho mzdu. Pracovníčka mzdového oddelenia však zamestnanca kontaktovala a žiadala ho potvrdiť zmenu údajov, a tak sa tento kyber útok našťastie nepodaril. Falošná emailová adresa, z ktorej bol email zaslaný, bola však na prvý pohľad takmer identická s adresou nášho klienta, líšila sa iba v jednom písmene.

Zneužitie osobných údajov na falošnú zbierku

UNIQA nedávno riešila prípad klientky, ktorá dostala mail s linkom na stránku o koronavíruse. Súčasťou stránky bol aj e-shop, ktorý ponúkal zdravotné ochranné pomôcky. “Zaregistrovaním sa na stránke a objednaním tovaru poskytla prevádzkovateľovi osobné údaje. Po krátkom čase ju známi upozornili na množstvo negatívnych správ na jej osobu, v ktorých jej ľudia vyčítali podvodnú organizáciu finančnej zbierky vedenú pod jej menom,” popisuje jeden z prípadov Robert Koch z oddelenia poistenia majetku UNIQA. Pani následne kontaktovala asistenčnú službu poisťovne. “Tím kyber risk špecialistov začal odsúvať klamlivé správy z predných miest vyhľadávača, čím sa prístup k negatívnym správam postupne znemožnil. Medzitým poisťovňa našla osobu, ktorá správy písala a vyzvala ju, aby ich okamžite vymazala. Na šíriteľa podvodných správ bolo podané trestné oznámenie a musel uhradiť všetky náklady na vzniknuté škody,” hovorí R.Koch u UNIQA.

Podvodníci vzali peniaze a pneumatiky nedodali

Ďalší klient sa snažil kúpiť si pred letnou sezónou nové pneumatiky cez internet. V čase, keď už tovar začínal byť nedostupný, našiel e-shop, ktorý ich ponúkal s výraznou zľavou a expresnou dodacou lehotou. Úhradu na e-shope zrealizoval prostredníctvom bankovej karty vo výške 430 Eur. Po realizácii platby mu však neprišiel spätný email s potvrdením. V krátkej dobe bola webová stránka e-shopu zrušená. Klient kontaktoval asistenčnú službu ku kyber poisteniu, ktorá mu odporučila platbu reklamovať u svojej banky. “Za právnej pomoci poisťovne podal trestné oznámenie na obchodnú spoločnosť a vyzval ich k náhrade škody. Ak sa po uplynutí 3 mesiacov od nahlásenia udalosti nepodarí získať náhradu od prevádzkovateľa e-shopu, poisťovňa mu vyplatí plnú sumu tovaru, za ktorý podvodnému eshopu zaplatil,” vysvetľuje R. Koch z UNIQA.

Ak sa stanete obeťou útoku, okamžite kontaktujte asistenčnú službu

V prípade, že ste už podvodníkom naleteli a tí sa cez cez falošný e-shop alebo škodlivý email dostali k údajom o Vašej platobnej karte a zmiznú Vám z účtu peniaze, radíme nečakať. Ak máte k poisteniu domácnosti pripoistené aj kybernetické riziká, okamžite kontaktujte asistenčnú službu poisťovne. Po novom si však môžete uzatvoriť ochranu pred podvodníkmi na internete aj samostatne. “Vzhľadom na narastajúce hrozby kybernetických útokov sme sa však rozhodli ponúknuť poistenie aj samostatne ako Kyber balík. Aj v tomto prípade však bude poistenie chrániť nielen osobu, ktorá si poistenie uzatvorí, ale celú rodinu, resp. všetkých členov domácnosti,”  vysvetľuje R.Koch z UNIQA. “Uvedomujeme si totiž, že kým firmy a štátne inštitúcie majú právne oddelenia a IT špecialistov, ktorí pri takomto útoku vedia okamžite pomôcť a zasiahnuť, súkromná osoba býva často bezradná. Potvrdzuje to aj náš prieskum, podľa ktorého  až 90% ľudí nevie, ako sa môžu v prípade takýchto útokov brániť,” vysvetľuje R. Koch z UNIQA.

V prípade, že sa stanete obeťou útoku, máte nárok na kompletnú asistenciu pre nápravu a právne služby – poisťovňa zabezpečí všetky právne úkony a právne kroky tak voči subjektu, ktorý útok spáchal ako aj voči banke, od ktorej si nárokujete vrátenie peňazí. Dokonca môžete splnomocniť poisťovňu a tá prevezme komunikáciu v mene klienta s bankou. “Ak sa potvrdí, že zo strany klienta nedošlo k pochybeniu a naozaj prišlo k zneužitiu údajov cez podvodný e-shop alebo škodlivý email, poisťovňa uhradí poškodenému náklady na právne zastupovanie a do limitu plnenia aj vzniknutú škodu,” hovorí Róbert Koch z oddelenia poistenia majetku UNIQA.

Kyber balík chráni pred útokmi všetkých členov domácnosti

Poistenie Kyber balík kombinuje poistenie kybernetických rizík s poistením zodpovednosti za škodu pre všetkých členov domácnosti. Poistiť si ho môžete aj online na našej webstránke www.uniqa.sk. Kyber balík poskytuje ochranu pred nástrahami internetu a zároveň chráni pred finančnými následkami škody, ktorú spôsobí člen domácnosti iným osobám. Poistnú ochranu získate v týchto prípadoch:

útoky v rámci elektronických platieb: ak sa stanete obeťou podvodníkov na internete a z účtu Vám napr. zmiznú peniaze, poisťovňa zabezpečí kompletnú asistenciu pre nápravu, uhradí škody klienta v súvislosti s podvodnou transakciou do limitu plnenia, uhradí náklady na súdne konanie a zabezpečí právne zastúpenie
ohrozenie virtuálnej identity: v prípade zneužitia osobných údajov na podvodné získanie pôžičky či hotovosti máte nárok na právne zastúpenie, úhradu nákladov na súdne konanie, úhradu vzniknutých nákladov na vydanie nových dokladov. Ochrana sa v tomto prípade týka mena a priezviska, adresy, dokladu totožnosti, vodičského preukazu, telefónneho čísla, emailu, IP adresy, hesla a IBAN
poškodenie dobrého mena: ak sa stanete obeťou kyberšikany alebo ohovárania , poisťovňa zabezpečí “Cleaning” – odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií na internete alebo tzv. “Flooding” – vytlačenie takýchto informácií z predných miest vyhľadávačov. Máte tiež nárok na právne zastupovanie a úhradu súvisiacich nákladov
riziko nákupu cez internet: v prípade sporu s e-shopom vyplatíme náhradu za nedoručený, poškodený alebo nekompletný tovar, úhradu priamo vzniknutých škôd do limitu plnenia a máte nárok aj na právne zastupovanie. Poistné plnenie sa týka aj zahraničných e-shopov, pokiaľ bol tovar zaslaný z európskeho územia členského štátu EÚ, Švajčiarska a Nórska.
non stop asistencia: ako bonus má poistený občan k dispozícii právne poradenstvo vo forme neobmedzenej linky právnych informácií a aktívnu pomoc špecialistov pre danú oblasť na riešenie konkrétnych prípadov
zodpovednosť za škodu: chráni pred finančnými následkami škody, ktorú niektorý z členov domácnosti, vrátane domácich zvierat, spôsobí inej osobe. Ide o škody spôsobené inému na zdraví alebo majetku, ktoré poisťovňa uhradí do limitu plnenia

Informačný servis

Viac k témam: Koronavírus, PR, UNIQA
Zdroj: Webnoviny.sk – Kradnú osobné údaje aj heslá k bankovým účtom – podvodníci sú počas koronakrízy agresívnejší. Ako sa proti nim brániť? © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!