Krajniak neakceptuje pripomienku ministerstva financií a trvá na vyšších príspevkoch pre zariadenia sociálnych služieb

15. júna 2020 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

15.6.2020 (Webnoviny.sk) – Ministerstvo práce a sociálnych vecí trvá na zvýšení súm štátnych príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v budúcom roku o vyše 11 %.

Rezort tak neakceptoval zásadnú pripomienku ministerstva financií, ktorý žiadal nepokračovať v legislatívnom procese, kým nebude navrhované zvýšenie zahrnuté v návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné roky.

Zákon o sociálnych službách podľa ministerstva práce stanovuje, že výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby určí na príslušný kalendárny rok vláda nariadením a na tento termín je naviazané aj podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na ďalší rok.

“Z tohto dôvodu nie je možné akceptovať pripomienku o nepokračovaní v legislatívnom procese,” tvrdí ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Ustálená prax

Spôsob určenia výšky finančného príspevku podľa ministerstva práce a sociálnych vecí vychádza z ustálenej praxe a plne korešponduje so spôsobom, akým boli výšky finančných príspevkov určené aj v samotnom zákone.

“Samotná výška príspevku vo svojom sumáre nepokrýva celkové náklady na cenu práce v zariadeniach, tieto sú dopĺňané aj z iných zdrojov, napríklad z úhrad od prijímateľov sociálnej služby, pripomienku nemožno teda akceptovať,” dodal rezort sociálnych vecí.

Ministerstvo financií SR zásadne nesúhlasilo s návrhom rezortu práce a sociálnych vecí na zvýšenie príspevkov pre zariadenia sociálnych služieb na rok 2021.

“Zvyšovanie príspevkov predstavuje nekryté rozpočtové vplyvy vo výške 21,6 mil. eur, v súčasnej kríze by navrhovaným spôsobom rástli finančné príspevky oveľa rýchlejším tempom ako príjmy populácie,” odkázal rezort pod vedením Eduarda Hegera (OĽaNO) počas pripomienkového konania ministerstvu práce a sociálnych vecí.

Rozpočet verejnej správy nie je pripravený

Príspevok pre pobytové sociálne služby má podľa ministerstva financií od začiatku budúceho roka stúpnuť o 12 % a pre ambulantné sociálne služby o 10 %.

“V roku 2020 narastie priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve len o 1,6 %, zvyšovanie príspevkov na rok 2021 je potrebné zvážiť aj v súvislosti s diskutovanými jednorazovými opatreniami na podporu zariadení sociálnych služieb,” tvrdí rezort financií.

Druhým argumentom ministerstva financií je, že zatiaľ nie je pripravený a schválený rozpočet verejnej správy na roky 2021 až 2023. “Z uvedeného dôvodu žiadame nepokračovať v legislatívnom procese, kým nebude navrhované zvýšenie zahrnuté v návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné roky,” dodal rezort financií.

Sumy štátnych príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb sa majú v budúcom roku vzhľadom na tohtoročný nárast minimálnej mzdy zvýšiť o vyše 11 %.

Nárast o niekoľko eur

Príspevok pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby na jeden mesiac a jedno miesto má od začiatku budúceho roka v druhom až šiestom stupni odkázanosti stúpnuť zo súčasných 104 eur až 546 eur na 116 eur až 609 eur.

Pri príspevkoch pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby na jeden mesiac a jedno miesto má ísť v druhom až šiestom stupni odkázanosti o nárast zo 70 eur až 364 eur na 77 eur až 406 eur.

Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády o výške finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach na rok 2021, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania. Zvýšenie týchto príspevkov si v budúcom roku vyžiada zo štátneho rozpočtu 21,6 mil. eur.

“Navrhovaná výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb na rok 2021 vychádza z účelu tohto finančného príspevku s prihliadnutím na vývoj minimálnej mzdy a jej výšku na rok 2020 a s prihliadnutím na vyváženú úroveň spolufinancovania jednotlivých foriem sociálnej služby,” uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Príspevok od stupňa odkázanosti

Príspevok pri pobytových službách na rok 2021 ministerstvo práce určilo ako násobok sumy mesačnej minimálnej mzdy na tento rok, ktorá je vo výške 580 eur.

Pri druhom stupni odkázanosti ide o 0,2-násobok súčasnej minimálnej mzdy (116 eur), pri treťom stupni odkázanosti o 0,45-násobok najnižších hrubých zárobkov (261 eur), pri štvrtom stupni 0,6-násobok minimálnej mzdy (348 eur), pri piatom stupni sa suma príspevku určila ako 0,85-násobok sumy minimálnej mzdy (493 eur) a pri šiestom, najvyššom stupni odkázanosti tvorí príspevok 1,05-násobok minimálnej mzdy (609 eur).

Výška príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby tvorí 66,67 % zo sumy finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej služby.

Viac k témam: zariadenia pre seniorov
Zdroj: Webnoviny.sk – Krajniak neakceptuje pripomienku ministerstva financií a trvá na vyšších príspevkoch pre zariadenia sociálnych služieb © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!