Lex korona vo finančnej oblasti má podpis Čaputovej, odvody si môžu odložiť aj prevádzkovatelia hazardu

16. júna 2020 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

16.6.2020 (Webnoviny.sk) – Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zatiaľ poslednú úpravu lex korona vo finančnej oblasti. Podľa novely, ktorú parlament schválil 9. júna, si pritom prevádzkovatelia hazardných hier budú môcť pre následky pandémie odložiť úhrady odvodov.

Termíny úhrady, kde splatnosť bola počas pandémie do účinnosti tejto novely, sa posúvajú do konca septembra. A termíny úhrady odvodov, ktorých splatnosť nastane od účinnosti novely do 31. augusta, sa posúvajú do konca decembra.

Za obdobie odkladu zaplatia úrok

Odklad úhrady odvodov umožnia všetkým prevádzkovateľom hazardných hier, ale za komerčných podmienok. To znamená, že za obdobie odkladu budú povinní zaplatiť úrok.

V novele sa tiež upravilo vymedzenie dlžníka v prípade odkladu splácania úveru malému alebo strednému podnikateľovi. Priamo v zákone sa stanovuje počet zamestnancov a finančné ukazovatele, ktoré musí dlžník ako malý podnikateľ splniť na umožnenie odkladu splácania úveru.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Právnické osoby – podnikatelia, ktorí požiadali o odklad splácania úveru podľa znenia zákona platného do účinnosti tohto zákona a odklad im nebol povolený z dôvodu, že nespĺňali definíciu dlžníka, môžu o odklad požiadať opätovne. Obmedzenie možnosti požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie sa na nich totiž nevzťahuje.

Dôvodom je, že do nadobudnutia účinnosti novonavrhovanej úpravy definície dlžníka v ich prípade nešlo o dlžníkov podľa tohto zákona, pričom navrhované nové vymedzenie dlžníka je širšie ako obsahuje doterajšia právna úprava.

Dva pozmeňujúce návrhy

Mení sa aj právna forma záruky z bankovej záruky podľa Obchodného zákonníka na všeobecné ručenie v prípade finančnej pomoci malým, stredným a veľkým podnikom v podobe záruk za úvery poskytované prostredníctvom komerčných bánk.

Podľa rezortu financií to umožní, aby banka v prípade realizácie záruky mohla následne vymáhať celý rozsah pohľadávky voči dlžníkovi vrátane pohľadávky poskytovateľa pomoci. Výťažok z vymáhania sa bude deliť proporcionálne podľa podielu prevzatého rizika tak, ako to predpokladá pripravená schéma štátnej pomoci.

Poslanci návrh novely lex korona schválili aj s dvoma pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré vyplynuli z rokovania parlamentného finančného výboru.

V prvom prípade sa posúva termín pre neziskovky, ktoré prijali v roku 2018 podiel na dani z príjmov, na zverejnenie špecifikácie jeho použitia v Obchodnom vestníku, do konca mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. V druhom prípade sa pre správcov bytov a nebytových priestorov posúva termín predloženia správy a vyúčtovania činnosti za minulý rok z 31. mája 2020 na 31. júla 2020.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, Lex korona, prezident Slovenskej republiky
Zdroj: Webnoviny.sk – Lex korona vo finančnej oblasti má podpis Čaputovej, odvody si môžu odložiť aj prevádzkovatelia hazardu © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!