Maximálna mesačná podpora na zamestnanca z kurzarbeitu presiahne 1 300 eur, ale nebude pre SZČO

29. mája 2021 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

29.5.2021 (Webnoviny.sk) – Od začiatku budúceho roka sa na Slovensku zavedie tzv. trvalý kurzarbeit. Podpora v rámci kurzarbeitu bude vo výške 60 percent priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje.

Ako v tlačovej správe uviedol právnik pre oblasť pracovného práva právnickej kancelárie CMS Slovensko Pavol Kundrik, v budúcom roku to bude maximálne 7,81 eura za hodinu, teda približne 1 359 eur za mesiac.

Podmienkou je vyčerpaná dovolenka

Podporu pritom štát poskytne na pracovné miesto zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 percent ustanoveného týždenného pracovného času. Pracovný vzťah zamestnanca musí trvať aspoň jeden mesiac, nesmie mu plynúť výpovedná lehota a musí mať ku dňu podania žiadosti vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Súčasne zamestnávateľovi na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel štát nesmie poskytovať príspevok podľa iného predpisu.

„Podpora sa poskytuje v čase skrátenej práce, najviac to však môže byť šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Ak takúto podporu zamestnávateľ dostane, je povinný zachovať dané pracovné miesto najmenej dva mesiace po skončení mesiaca, za ktorý mu bola podpora poskytnutá,“ poznamenal Kundrik.

Kurzarbeit nemôžu využiť živnostníci

Štát bude cez úrady práce vyplácať zamestnancovi náhradu mzdy alebo platu v čase, keď mu zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu.

Hoci ministerstvo práce a sociálnych vecí pôvodne navrhovalo do tohto systému zahrnúť aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), trvalý kurzarbeit bude nakoniec určený len pre zamestnancov a zamestnávateľov. Trvalý kurzarbeit sa tiež nebude vzťahovať na zamestnávateľov a zamestnancov pôsobiacich v štátnej správe.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, finančná pomoc, kurzarbeit, zamestnanci, zamestnávatelia
Zdroj: Webnoviny.sk – Maximálna mesačná podpora na zamestnanca z kurzarbeitu presiahne 1 300 eur, ale nebude pre SZČO © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!