Mesto Bratislava chce opäť získať kontrolu nad vodárňami, odkúpi Kmotríkov podiel v Infra Services

18. mája 2020 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

18.5.2020 (Webnoviny.sk) – Magistrát hlavného mesta chce opäť získať maximálnu kontrolu nad Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS). V pondelkovej tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Jánošíková.

“Mesto Bratislava predstavuje návrh, ktorým BVS získa od podnikateľa Ivana Kmotríka podiel v servisnej firme BVS Infra Services (IS),” informuje mesto a dodáva, že pokiaľ tento návrh schvália poslanci mestského zastupiteľstva a valné zhromaždenie spoločnosti, desaťročné profitovanie súkromného vlastníka na bratislavskej vodárenskej infraštruktúre sa skončí.

Úspory sa prejavia okamžite

Podľa návrhu zaplatí BVS za prevod akcií minoritnému vlastníkovi Grafobal Group development, a. s. (GGD) 6 miliónov eur.

Vďaka transakcii sa stane BVS stopercentným akcionárom firmy IS, ktorej za jedno euro ročne na tri roky zostane v nájme areál, kde aktuálne sídli. “BVS spolu s tým získa aj možnosť prehodnotiť všetky zmluvné vzťahy IS s externým prostredím a zastaviť aktivity firmy, ktoré nie sú v súlade s verejným záujmom,” vysvetlil magistrát.

Celá transakcia bude podľa mesta financovaná z úveru od banky a splatená z úspor, ktoré BVS dosiahne zrušením nevýhodných zmlúv a zmluvne garantovanej marže IS, ktorú si pripočítava k činnostiam zabezpečovanými pre BVS cez subdodávateľov.

“Úspory z navrhovanej transakcie sa prejavia prakticky okamžite, BVS sa vložené prostriedky vrátia na prevádzkových úsporách a odstránení rizika zmluvných pokút už do konca roka 2022,” vysvetlilo mesto a dodalo, že prakticky hneď po uskutočnení transakcie bude môcť BVS a IS začať aj so súťažami na obnovu infraštruktúry.

Financie z mestských podnikov neskončia v súkromných rukách

Prvá časť obnovy v hodnote desať miliónov eur je pripravená na okamžité vyhlásenie a ďalšie budú podľa mesta nasledovať.

“Len vďaka zrušeniu zmluvnej desaťpercentnej marže pre IS za každú investíciu a rekonštrukciu bude možné do konca roku 2022 zmodernizovať minimálne o päť kilometrov infraštruktúry viac,” dodal bratislavský magistrát.

“Získaním akcií IS do stopercentného vlastníctva BVS tak skončí éra, keď financie z mestských podnikov končili v rukách súkromných investorov,” podotklo mesto a doplnilo, že zároveň sa BVS vyhne vysokým nákladom na vybudovanie novej servisnej organizácie a k vypovedaniu a prehodnoteniu nevýhodných zmlúv s externými dodávateľmi príde o tri roky skôr ako pri iných variantoch.

“Odhliadnuc od časového aspektu sú náklady na nákup techniky, sietí a personálne zabezpečenie spoločnosti odhadnuté na minimálne šesť miliónov eur,” dodal magistrát.

Zmluva bude prístupná verejnosti

Podľa návrhu zaplatí BVS za prevod akcií minoritnému vlastníkovi GGD 6 miliónov eur. Za vystúpenie z IS minoritný akcionár získa aj areál vo vlastníctve IS, ktorého hodnota je znalcom vyčíslená na 2,5 milióna eur a polovicu finančných prostriedkov z účtu IS ku dňu 30. apríla, čo predstavuje sumu 2 milióny eur.

“Pôvodný menšinový akcionár vložil pri vstupe do spoločnosti 6,5 milióna eur navýšením základného imania prostredníctvom peňažného vkladu,” uvádza mesto.

“Tak ako poslanci mestského zastupiteľstva aj verejnosť dostane k dispozícii zmluvnú dokumentáciu, všetky podkladové materiály, valuáciu audítorskej firmy, znalecké odhady a ďalšie dokumenty potrebné na posúdenie efektívnosti a návratnosti transakcie, ktoré zverejníme v piatok 22. mája,” uviedol magistrát a dodal, že kúpa spoločnosti v roku 2020 je najvýhodnejšou z posudzovaných alternatív, finančne sa vráti do troch rokov a vytvára predpoklad ďalších úspor z väčšieho rozsahu možných investícii BVS.

“Z plánovaných investícií zmodernizuje BVS o približne 10 percent viac infraštruktúry ako pri scenári bez zmeny alebo pri iných scenároch,” doplnilo mesto.

Oprava infraštruktúry

Pokiaľ transakciu poslanci hlasovaním odsúhlasia, prevod akcií podľa pripravovanej zmluvy o prevode akcií medzi BVS a menšinovým vlastníkom IS firmou GGD vstúpi po splnení ostatných odkladacích podmienok, ako napr. schválenie valného zhromaždenia BVS do platnosti.

Vďaka odkúpeniu 49-percentného Kmotríkovho podielu v IS bude môcť BVS začať s opravou svojej infraštruktúry. “Dnes je v regióne BVS po svojej technickej životnosti takmer 500 kilometrov vodovodných a kanalizačných potrubí,” uvádza BVS, ktorá má na základe zmlúv z minulosti povinnosť všetky investičné akcie ponúknuť najprv spoločnosti IS.

“Tá si na základe nevypovedateľných zmlúv vždy prihodí desaťpercentnú maržu, ak ich robí cez subdodávky. To predražuje opravu infraštruktúry a znemožňuje BVS rokovať priamo so subdodávateľmi,” doplnila BVS, podľa ktorej úspory, ktoré vzniknú zrušením nevýhodných zmlúv s IS, prevýšia náklady spojené s ukončením vzájomnej spolupráce s menšinovým akcionárom.

“Transakcia je preto samofinancovateľná prostredníctvom bankového úveru,” uzavrela BVS.

Viac k témam: BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť
Zdroj: Webnoviny.sk – Mesto Bratislava chce opäť získať kontrolu nad vodárňami, odkúpi Kmotríkov podiel v Infra Services © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!