Minimálna hodnota stravných lístkov sa v tomto ani v budúcom roku nebude meniť

13. mája 2020 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

13.5.2020 (Webnoviny.sk) – Minimálna hodnota stravných lístkov v sume 3,83 eura sa v tomto a budúcom roku nezmení. Parlament totiž schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa mení aj zákon o cestovných náhradách.

Do zákona o cestovných náhradách sa vkladá ustanovenie, ktorým sa v tomto a budúcom roku zastaví zvyšovanie sumy cestovných náhrad. Od sumy cestovných náhrad sa pritom odvíja hodnota stravných lístkov.

“Väčšiny ľudí sa toto nebude týkať, pretože aj tak so zamestnávateľmi najmä prostredníctvom kolektívnych dohôd majú dohodnutú vyššiu sumu stravných lístkov, čiže nemení sa pre nich nič,” povedal v parlamente minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.

Poslanci novelu zákona schválili v skrátenom legislatívnom konaní. Za novelu zákona hlasovalo 136 poslancov, štyria zákonodarcovia sa hlasovania zdržali.

Garancie pre podnikateľov

V tomto a budúcom roku sa nebudú zvyšovať ani sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel. Rezort argumentuje “situáciou, ktorá nastala v roku 2020 a ktorá má nezanedbateľné dopady na zamestnávateľov”.

Podnikatelia podľa rezortu dostanú garanciu, že v rokoch 2020 a 2021 sa nebudú zvyšovať sadzby stravného a náhrady za používanie cestného motorového vozidla, a to ani v prípade nárastu indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Novela zákona o sociálnom poistení

Samotnou novelou zákona o sociálnom poistení sa vzhľadom na koronakrízu upravia pravidlá pre posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).

Novela zákona rieši prípady, keď SZČO nepodala daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za minulý rok do konca marca tohto roka, resp. mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Podnikateľom, ktorí nepodali daňové priznanie za vlaňajšok do konca marca tohto roka, sa bude posudzovať vznik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania.

Ak ide o SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019, a to v závislosti od skončenia pandémie, termín na posudzovanie ich povinného nemocenského a dôchodkového poistenia bude závisieť od toho, či posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najneskôr 30. septembra 2020 alebo po tomto termíne.

Zmena zákona o službách zamestnanosti

Zmení sa aj zákon o službách zamestnanosti. Zavádza sa výnimka pre uchádzačov o zamestnanie pri poberaní odmeny za výkon pracovnej povinnosti a rozširujú sa možnosti aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre uchádzačov o zamestnanie aj pre prípad poskytovania pomoci v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Tretím opatrením je zachovanie platnosti príslušných potvrdení na obsadenie pracovného miesta, resp. povolenia na zamestnanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých platnosť by skončila v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania.

Viac k témam: daňové priznanie, Ekonomické dopady koronavírusu, koronakríza, novela zákona, stravné lístky, SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnanci
Zdroj: Webnoviny.sk – Minimálna hodnota stravných lístkov sa v tomto ani v budúcom roku nebude meniť © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!