Novela zákona o štátnom občianstve naberá reálnejšiu podobu, ministerstvo vnútra ukončilo prípravu

28. júla 2020 Slovensko

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

28.7.2020 (Webnoviny.sk) – Rezort vnútra už ukončil predprípravnú fázu chystanej novely zákona o štátnom občianstve, ktorá by mala zabrániť, aby oň prišli ľudia dlhodobo žijúci v zahraničí. Ako sa ďalej uvádza v predbežnom oznámení, ktoré bolo zverejnené na informačnom portále Slov-lex, cieľom novely má byť naplnenie záväzku programového vyhlásenia vlády.

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) totiž po svojom nástupe deklarovala úmysel umožniť občanom Slovenska, ktorí dlhodobo žijú na území iného štátu, nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty slovenského občianstva.

„Navrhuje sa umožniť občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva SR, riešiť situáciu osôb, ktoré na základe platného zákona prišli o štátne občianstvo SR a zjednodušiť podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí,” uvádza sa v predbežnej informácii k príprave novely.

Výnimku tvorilo len manželstvo či narodenie

Rezort vnútra pripomína, že podľa súčasne platnej legislatívy občan SR stráca štátne občianstvo dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo.

„K strate štátneho občianstva nedôjde, ak štátny občan SR nadobudol cudzie štátne občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela nadobudol za trvania spoločného manželstva. K strate štátneho občianstva nedôjde ani vtedy, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením,” uvádza ministerstvo.

Dodáva, že verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov či návrhov v intenciách vecného zamerania.

Dostál s Benčíkom si pripravili pripomienku

Podľa pripomienky, ktorú rezortu zaslali koaliční poslanci Ondrej Dostál (klub SaS) a Ján Benčík (Za ľudí) by občania Slovenska mali mať možnosť nadobúdať občianstvo iného štátu bez straty slovenského občianstva bez ohľadu na to, či ide o občanov SR krátkodobo alebo dlhodobo žijúcich na území iného štátu, alebo o občanov žijúcich na území SR.

Podľa Dostála by tiež novela mala umožniť znovunadobudnutie štátneho občianstva SR všetkým osobám, ktoré o neho na základe zákona z roku 2010 prišli.

Viac k témam: novela zákona o štátnom občianstve, štátne občianstvo
Zdroj: Webnoviny.sk – Novela zákona o štátnom občianstve naberá reálnejšiu podobu, ministerstvo vnútra ukončilo prípravu © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!