Podnikateľské prostredie na Slovensku sa zhoršilo, kritizujú vymáhateľnosť práva aj bankový odvod

12. júna 2020 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

12.6.2020 (Webnoviny.sk) – Podnikatelia sú stále nespokojní so stavom podnikateľského prostredia na Slovensku. Ich negatívny pohľad sa nezmenil ani v druhom polroku minulého roka. Ako informuje Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), Index podnikateľského prostredia dosiahol v uvedenom období 41,56 bodu, čo je oproti predchádzajúcemu polroku o 1,13 bodu menej. Index pritom začínal v roku 2001 na 100 bodoch.

“Z uvedeného vyplýva, že podnikatelia sú stále vysoko negatívne naladení v hodnotení podnikateľského prostredia oproti minulosti,” konštatuje aliancia. Zároveň dodáva, že sa v druhom polroku uplynulého roka zvrátil trend zmierňujúceho sa negatívneho pohľadu podnikateľov.

Priority nového ministerstva

Ministerstvo hospodárstva SR reagovalo, že zlepšovanie podnikateľského prostredia patrí medzi hlavné priority jeho nového vedenia.

“Rezort hospodárstva považuje v nasledujúcom období za dôležité predovšetkým naštartovanie ekonomiky. Aj preto intenzívne pripravuje balík opatrení, ktorého cieľom bude podporiť zamestnanosť a zároveň výrazne znížiť administratívnu záťaž podnikateľov,” uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva Katarína Svrčeková.

Viaceré pripravované opatrenia budú podľa nej zamerané priamo na odbúranie ich povinností.

“Chceme vytvoriť priestor pre podnikateľov na to, aby udržali svoj biznis a nevenovali sa nadmernej byrokracii. Týmto pripravovaným zákonom by sme im mali výrazne rozviazať ruky,” dodala. Opatrenia by mali byť predstavené v dohľadnom čase.

Byrokracia, prístup k štátnej pomoci aj funkčnosť súdnictva

“Podnikatelia za top bariéru v podnikaní označili vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva, efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci, byrokraciu a uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom,” konštatuje ďalej aliancia.

Za nimi nasledujú funkčnosť politického systému v štáte, zrozumiteľnosť, použiteľnosť, ako aj stálosť právnych predpisov, úroveň korupcie na úradoch a výskyt hospodárskej kriminality, organizovaného zločinu a pracovnoprávna legislatíva.

Zlepšenie oproti prvému polroku nastalo podľa podnikateľov v kvalite a dostupnosti výrobných vstupov pracovnej sily. Lepšie hodnotili aj likviditu, cash-flow a plnenie záväzkov a výrazný posun nastal podľa nich v systéme riadenia a manažmente ľudských zdrojov.

V rámci legislatívy poškodí podnikateľské prostredie podľa podnikateľov najviac novela zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií, ktorou sa zaviedol trvalý a zdvojnásobený bankový odvod.

Negatívne hodnotia automat na minimálnu mzdu

Podnikatelia taktiež negatívne hodnotia novelu zákona o minimálnej mzde, ktorá priniesla automat naviazaný na priemernú mesačnú mzdu dva roky dozadu a novelu Zákonníka práce, ktorá zvýšila dĺžku základnej výmery dovolenky na päť týždňov aj pre zamestnancov, ktorí nedovŕšili 33 rokov, ale trvalo sa starajú o dieťa.

Na druhej strane ocenili novelu Obchodného zákonníka, ktorej cieľom je v záujme ochrany malých a stredných podnikateľov, bojovať proti daňovým podvodom, ale aj zavedenie a zefektívnenie funkčného prepojenia verejných registrov týkajúcich sa podnikateľského sektora.

Pozitívne vnímajú podnikatelia aj zákon o zálohovaní jednorázových obalov na nápoje, snahou ktorého je znížiť množstvo voľne odhodeného odpadu v prírode.

Uvítali aj novelu zákona o dani z príjmov, ktorá zjednodušuje výpočet základu dane pre malé a stredné podniky a znižuje ich administratívne zaťaženie a novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá spočíva v znížení sadzby dane z pridanej hodnoty na úroveň 10 % na noviny, časopisy a periodiká.

Viac k témam: byrokracia, Index podnikateľského prostredia, PAS Podnikateľská aliancia Slovenska
Zdroj: Webnoviny.sk – Podnikateľské prostredie na Slovensku sa zhoršilo, kritizujú vymáhateľnosť práva aj bankový odvod © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!