Podpora investičných projektov ministerstva hospodárstva je neudržateľná a neprehľadná, kritizuje NKÚ

4. júna 2021 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

4.6.2021 (Webnoviny.sk) –
aktualizované 4. júna. 11:12

Spôsob podpory investičných projektov cez rôzne spoločnosti s ručením obmedzeným spadajúce pod Ministerstvo hospodárstva SR nie je podľa Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) udržateľný a prehľadný. Úrad po preverení ich fungovania nepotvrdil hospodárnosť a efektívnosť ich finančného riadenia a kontroly.

Tržby týchto spoločností podľa neho už dlhodobo nepokrývajú ani náklady na vlastnú prevádzku, svoje úlohy pritom často zadávajú externým dodávateľom. Otázna je podľa NKÚ aj celková stratégia štátu i schopnosť byť pripravený na potenciálneho investora.

Chýba koncepcia financovania

„Považujeme za správne, že vieme podporiť príchod zahraničných investorov. Keďže však ide o verejné prostriedky, musia sa riadiť transparentnými pravidlami,” zdôraznil podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Úrad sa v rámci kontroly zameral na tri spoločnosti, a to MH Invest, MH Invest II a InvEast SK. Kontrolované boli v rokoch 2017 až 2019. Posledné dve spoločnosti už boli na základe výsledkov a odporučenia tejto akcie na začiatku roku 2021 zlúčené.

Ani jedna z kontrolovaných spoločností podľa NKÚ nie je schopná pokryť svoje náklady zo svojej podnikateľskej činnosti a ostáva závislá na transferoch z verejných zdrojov. Najvyšší kontrolný úrad konštatoval aj nedostatočnú riadiacu a kontrolnú činnosť rezortu hospodárstva.

Ten zároveň podľa neho nemá vypracovanú koncepciu financovania, metodiku postupov, oprávnení a zodpovednosti, ktorými by preukázal opodstatnenie zakladania obchodných spoločností pri každom významnom investičnom projekte.

„Naše zistenia ukazujú, že proces je chaotický a zle pripravený. Kontrola nám potvrdila, že sa nesprávali ako dobrí hospodári. Ako súkromné firmy by tieto eseročky dávno skrachovali,” zhodnotil Andrassy.

Ministerstvo je pripravené spolupracovať

Súčasné vedenie ministerstva hospodárstva sa podľa jeho hovorkyne Kataríny Matejkovej nestotožňuje zo závermi kontroly, ktoré sa týkajú už obdobia po jeho nástupe na jar 2020.

„Pokiaľ ide o dlhšie časové obdobie, súčasné vedenie rezortu si nedovolí komentovať a jednoznačne vyvodzovať závery, keďže týchto procesov nebolo priamo účastné. V každom prípade je pripravené spolupracovať a predložiť všetky požadované informácie kompetentným orgánom,” dodala hovorkyňa.

Zároveň pripomenula, že po nástupe nového vedenia na rezort hospodárstva prišlo aj k zmene vo vedení spoločností MH Invest a MH Invest II. „Nové vedenia od nástupu prijímali opatrenia na zefektívnenie svojho fungovania a nakladania so štátnym majetkom,” vyzdvihla Matejková.

Každá spoločnosť má svoje úlohy

Návrh zrušiť MH Invest bez likvidácie a zlúčiť ju s MH Invest II si podľa nej vyžaduje dôsledné právne a ekonomické posúdenie a analýzu. „K takémuto kroku by mohlo dôjsť až vtedy, keď pominú riziká, ktoré môžu vyplynúť z predčasného zlúčenia, pretože každá spoločnosť plnila a plní špecifické úlohy,” uzavrela.

MH Invest vznikla v roku 2006 pre Samsung. Od roku 2015 sa zamerala výhradne na vybudovanie strategického parku pre Jaguar Land Rover pri Nitre. Všetky ostatné činnosti previedla do novozaloženej MH Invest II.

Tá pokračovala v budovaní nových a monitorovaní existujúcich priemyselných parkov. InvEast SK vznikla v roku 2018 na vybudovanie strategického parku Haniska pre potenciálneho investora BMW. Nemala takmer žiaden majetok ani príjmy.

Viac k témam: hospodárenie, investicne projekty, kontrola
Zdroj: Webnoviny.sk – Podpora investičných projektov ministerstva hospodárstva je neudržateľná a neprehľadná, kritizuje NKÚ © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!