Poruchy autistického spektra by mali byť už tiež zahrnuté do zákona o sociálnom poistení

28. mája 2021 Poisťovníctvo

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

28.5.2021 (Webnoviny.sk) – Od začiatku novembra tohto roka sa má v zákone o sociálnom poistení doplniť príloha, upravujúca percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, o novú skupinu duševných chorôb.

Ide o poruchy autistického spektra, ako sú detský autizmus, atypický autizmus, Rettov syndróm či Aspergerov syndróm. Novelou zákona sa stanoví aj percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri týchto chorobách.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložila skupina koaličných poslancov do parlamentu.

Pokles schopnosti

Percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôležitá pri posúdení nároku na invalidný dôchodok a stanovení jeho výšky.

Cieľom navrhovaného doplnenia je predísť nutnosti porovnania niektorých chorôb s inou chorobou, ktorá je svojím funkčným dopadom najviac porovnateľná,” uviedli predkladatelia.

Prehodnotenie invalidity

Novelou zákona sa má v súvislosti s doplnením prílohy stanoviť pre Sociálnu poisťovňu povinnosť prehodnotiť trvanie invalidity v najbližšej lehote kontrolnej lekárskej prehliadky uskutočnenej po 31. októbri 2021 u tých poistencov, ktorým bol právoplatne priznaný invalidný dôchodok do 31. októbra 2021.

Tí poistenci, ktorým lehotu kontrolnej lekárskej prehliadky posudkový lekár neurčil, budú mať možnosť požiadať o prehodnotenie trvania invalidity.

Po prehodnotení trvania invalidity a určení miery poklesu vykonávať zárobkovú činnosť podľa novej právnej úpravy účinnej od 1. novembra 2021, Sociálna poisťovňa rozhodne o invalidnom dôchodku v štandardných procesných lehotách,” dodali koaliční poslanci.

Viac k témam: duševné choroby, invalidný dôchodok, novela zákona o sociálnom poistení
Zdroj: Webnoviny.sk – Poruchy autistického spektra by mali byť už tiež zahrnuté do zákona o sociálnom poistení © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!