Pozor na stres v práci: Môže vám privodiť vážne zdravotné problémy

24. júna 2020 Slovensko

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

24.6.2020 (Webnoviny.sk) – Ak stres pôsobí na organizmus dlhodobo, začnú sa objavovať jeho negatívne dôsledky v podobe chronických ochorení.

Stresové podnety vyvolávajú v organizme stresovú reakciu, ktorá aktivuje mozog, žľazy s vnútornou sekréciou, nervový a imunitný systém. Výsledkom je zvýšené prekrvenie kostrového svalstva potrebného na útok alebo útek. Práve tieto dôsledky stresu v dávnej minulosti človeku mnohokrát zachránili život, dnes má však stres, najmä ten dlhodobý, presne opačný účinok.

“Počas stresu v tele nastanú zmeny, ktoré môžeme považovať za pozitívne a ktoré nám pomáhajú záťažovú, stresovú situáciu prekonať. Je to napríklad zvýšenie pozornosti, zrýchlenie činnosti srdca, vylúčenie stresových hormónov, čo umožní človeku podať lepší výkon. Ak sa však stresové situácie často opakujú, nevieme ich kontrolovať a nedokážeme ich zvládať, začnú sa prejavovať negatívne dôsledky stresu vedúce k nárastu chronických ochorení,” vysvetľuje prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV.

Nezvládaný stres nám tak môže výrazne poškodiť imunitný systém a zvýšiť náchylnosť na rôzne infekcie. Následkom stresu stúpa aj riziko vzniku astmy, cukrovky, tráviacich a kožných problémov či migrény. Dlhodobý stres však zanecháva najhoršie stopy na srdcovo-cievnom systéme. Vedeli ste, že životný štýl, ktorého súčasťou je aj stresový faktor, sa dokonca podieľa na riziku vzniku infarktu až 60 %? Pri sedavom spôsobe života a práci sa stresové hormóny hromadia v organizme a rôznymi mechanizmami poškodzujú najmä srdce a cievy.

V stresových situáciách sa však podľa viacerých prieskumov ocitáme práve na pracovisku. Až 49 % zamestnancov na Slovensku v online prieskume, ktorý zrealizovala spoločnosť Profesia pre združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis, potvrdilo, že pociťuje stres v práci niekoľkokrát za týždeň, resp. takmer každý deň. Negatívny vplyv dlhodobého stresu na zdravie zamestnancov zistili aj fínski vedci, ktorým sa dvadsaťpäťročnou štúdiou na 800 zamestnancoch podarilo preukázať, že tým, na ktorých sa v zamestnaní kladú vysoké nároky, hrozí až dvojnásobne vyššia pravdepodobnosť úmrtia na srdcovo-cievne ochorenia. Podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je v rámci Európskej únie pracovný stres dokonca druhým najčastejším problémom súvisiacim s prácou a vysoké pracovné nasadenie negatívne vplýva na zdravie a duševnú pohodu.

V práci trávime veľkú časť života, preto sa nemožno čudovať, že popri rodinnej anamnéze a spôsobe života môže byť aj povolanie, ktoré vykonávame, spúšťačom závažných ochorení, najmä ak na pracovisku pravidelne čelíme veľkému pracovnému tlaku a stresu. Dokonca určité skupiny povolaní sú špecifické práve tým, že sa u nich častejšie než v iných profesiách vyskytujú ochorenia, ktoré priamo súvisia s výkonom ich práce. Pri povolaniach s vysokým pracovným nasadením a s vysokou mierou zodpovednosti sa najčastejšie rozvinú choroby srdcovo-cievneho systému. Takmer rovnakým rizikom je v nich rozvoj psychických problémov. Pri sedavom zamestnaní a práci s počítačom zasa môžeme pozorovať problémy s chrbticou, očami a častý je aj syndróm karpálneho tunela,” upozorňuje prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Práve na túto problematiku sa rozhodla zamerať poisťovňa Generali a ako prvá poisťovňa na slovenskom trhu priniesla poistenie, ktoré je prispôsobené rizikám vyplývajúcim z povolania a kryje aj špeciálne ohrozenia, ktoré nepokrýva žiadna štandardná ponuka. “V poisťovni Generali sme si uvedomili potrebu zmeniť prístup k životnému poisteniu, ako ho poznáme dnes. V práci trávime veľkú časť života a naša profesia tak má veľký vplyv na ochorenia, ktorým môžeme čeliť. Tento fakt sme sa rozhodli zohľadniť pri tvorbe nového segmentovaného životného poistenia, aké na slovenskom poistnom trhu nemá obdobu,” vysvetľuje Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali.

Nové životné poistenie od Generali je rozdelené do troch segmentov – Energický manažér a právnik, Ochranca zdravia a Počítačový mág. Každý zo segmentov pritom zahŕňa širšiu škálu rôznych povolaní, ktoré charakterizuje častejší výskyt určitých ochorení, na ktoré je možné jednotlivé profesie špeciálne poistiť. “V rámci jednotlivých segmentov sa klienti môžu poistiť na ochorenia vyplývajúce zo stresu (srdcovo-cievne ochorenia a syndróm vyhorenia), z výkonu zdravotníckej práce (prenosné infekčné ochorenia, syndróm vyhorenia a problémy s chrbticou) alebo na operácie v súvislosti so sedavým zamestnaním pri počítači, ako je syndróm karpálneho tunela, ochorenia očí, hemoroidy či prietrž medzistavcovej platničky. Úplnou novinkou je práve poistenie syndrómu vyhorenia, ktoré sa vyskytuje čoraz častejšie a toto riziko nepoisťuje v tejto podobe žiadna iná poisťovňa,” hovorí Koštival z poisťovne Generali.

Ochorenia, na ktoré máme predispozíciu, však dokážeme eliminovať včasnou formou a mierou prevencie. Preto sa poisťovňa Generali rozhodla klientov motivovať k väčšej starostlivosti o svoje zdravie aj v rámci nového produktu. “Veľkou výhodou nového životného poistenia je okrem segmentácie na základe povolaní aj podpora zdravia klientov formou prevencie, a to príspevkov na lekárske prehliadky, očkovanie, seminár či na rehabilitácie,” hovorí Koštival.

K novému životnému poisteniu si je možné v jednom kroku dojednať aj zvýhodnené cestovné poistenie na dobu neurčitú a poistenie občianskej zodpovednosti a prenosných smart zariadení, ktoré kryjú nielen poistenú osobu, ale aj jednotlivých členov domácnosti.

Ďalšou z výhod, ktoré ponúka poisťovňa Generali, je možnosť uzavrieť toto poistenie aj na diaľku prostredníctvom telefonického hovoru alebo videohovoru s obchodníkom. Celý proces uzatvorenia poistenia prebieha výlučne elektronicky. Klientovi je na e-mail zaslaný návrh poistnej zmluvy, ktorú je potrebné zaplatiť do 5 dní odo dňa vytvorenia návrhu. Namiesto podpisu slúži akceptácia platbou – čiže poistník vyjadrí súhlas s uzatvorením poistenia úhradou poistného.

Informačný servis

Viac k témam: Generali, poisteie, PR, stres, životné poistenie
Zdroj: Webnoviny.sk – Pozor na stres v práci: Môže vám privodiť vážne zdravotné problémy © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!