Právnici majú výhrady k pandemickému zákonu, súdna kontrola opatrení musí byť účinná

28. mája 2021 Slovensko

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

28.5.2021 (Webnoviny.sk) – Pandemický zákon musí zahŕňať ustanovenia zabezpečujúce účinný súdny prieskum zákonnosti opatrení prijatých v boji s pandémiou koronavírusu.

Uvádzajú to vo vyhlásení signatári výzvy Právnici spolu za právny štát s tým, že obsahovať by tiež mal obligatórne náležitosti takýchto opatrení za účelom posúdenia zákonnosti, nevyhnutnosti a proporcionality zásahu do práv jednotlivcov, ako aj dôvodnosť dĺžky trvania tohto zásahu.

Viac o téme: Koronavírus

Takáto právna úprava podľa právnikov na Slovensku absentuje, čím dochádza k porušovaniu medzinárodných záväzkov SR.

Opatrenia musia byť limitované

Signatári výzvy zároveň poukazujú na správu o Stave demokracie, ľudských práv a právneho štátu generálnej tajomníčky Rady Európy Marije Pejčinović Burić. Vo vzťahu k reštrikciám súvisiacim s COVID-19 táto správa podľa nich zdôrazňuje, že opatrenia musia byť nielen nevyhnutné a proporčné, ale aj ich trvanie musí byť limitované.

Dokument takisto uvádza, že v súvislosti s pandémiou existuje riziko, že členské štáty môžu prehliadnuť význam postavenia súdov, napríklad vo vzťahu k účinným opravným prostriedkom proti mimoriadnym opatreniam a sťažnostiam.

Pandémia odhalila slabé miesta

„Žiaľ, pandémia odhalila mnohé slabé miesta. Zákonnosť pandemických opatrení nebola za posledný rok súdne preskúmaná. Zákonodarca dostatočne nereflektoval na novú situáciu a nezaviedol napríklad naliehavé súdne konanie so skrátenými lehotami, aby súdna kontrola opatrení bola účinná, tak ako to predpokladajú európske štandardy fungovania právneho štátu v pandémii,” uviedla signatárka výzvy Dana Jelinková Dudzíková.

Poukázala pritom na to, že v Čechách účinná súdna kontrola zákonnosti protipandemických opatrení funguje.

Súdy ich nemôžu preskúmať

Podľa ďalšej signatárky, bývalej zástupkyne SR pred Európskym súdom pre ľudské práva Marice Pirošíkovej, vnútroštátne súdy musia mať podľa stanoviska Benátskej komisie úplnú jurisdikciu na preskúmanie obmedzujúcich opatrení z hľadiska ich zákonnosti a oprávnenosti a ich súladu s príslušnými ustanoveniami Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

„Výkonná moc v Slovenskej republike však zvolila taký právny základ protiepidemických opatrení, aby ich preskúmateľnosť súdmi nebola možná,” skonštatovala.

Nelogické zásahy do ľudských práv

Signatári pripomínajú, že už začiatkom roka 2021 namietali, že počas prijímania protiepidemických opatrení dochádza často k neodôvodneným, nelogickým, vzájomne rozporuplným a neprimeraným zásahom do ľudských práv.

K závažným a masívnym zásahom do ľudských práv podľa nich nedochádzalo prostredníctvom zákona, ale na základe aktov Úradu verejného zdravotníctva, ktorého pôsobnosť je v mnohých oblastiach sporná. Dôvodnosť podľa nich potvrdili svojim podaním na Ústavnom súde SR aj Verejná ochrankyňa práv SR Mária Patakyová a Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.

Viac k témam: bezpečnostné opatrenia, COVID-19, Koronavírus, pandemický zákon
Zdroj: Webnoviny.sk – Právnici majú výhrady k pandemickému zákonu, súdna kontrola opatrení musí byť účinná © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!