Pri verejnom obstarávaní vozidiel by sa mali zohľadňovať energetické a environmentálne vplyvy

2. augusta 2020 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

2.8.2020 (Webnoviny.sk) – Pri verejnom obstarávaní určitých vozidiel by sa mali zohľadňovať energetické a environmentálne vplyvy počas ich životnosti. Konkrétne by malo ísť o spotrebu energie a emisií CO2 a určitých znečisťujúcich látok. Predpokladá to pripravovaný návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy z dielne Úradu pre verejné obstarávanie.

Nové pojmy vozidiel

Cieľom je podporovať a stimulovať trh s ekologickými a energeticky úspornými vozidlami a zlepšiť príspevok odvetvia dopravy k politikám v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky,” informuje úrad.

V návrhu zákona by sa taktiež mali uviesť vozidlá cestnej dopravy, na ktoré sa uvedená povinnosť nebude vzťahovať. Nová právna úprava by mala zadefinovať aj pojem ekologické vozidlo a ťažké úžitkové vozidlo s nulovými emisiami. Návrh zákona predloží úrad na základe uznesenia vlády z minulého roka, a to v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Pripomienkové konanie by sa malo začať v septembri tohto roka.

Zákon neviedol k vzostupu ekologických vozidiel

Súčasne platný a účinný zákon o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel neviedol podľa kompetentných k trhovému vzostupu ekologických vozidiel, najmä pre nedostatky v jeho pôsobnosti.

Vplyv predmetného zákona je veľmi obmedzený pri znižovaní emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie, ako aj pri podpore konkurencieschopnosti priemyselného odvetvia,” konštatuje sa v predbežnej informácii.

Viac k témam: ekológia, verejné obstarávanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Pri verejnom obstarávaní vozidiel by sa mali zohľadňovať energetické a environmentálne vplyvy © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!