Rodičia môžu dať v lete deti do táborov. Aké sú podmienky a povolený počet účastníkov?

3. júna 2020 Slovensko

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

3.6.2020 (Webnoviny.sk) – Maximálny počet účastníkov detských táborov, vrátane vedúcich, zdravotníkov, inštruktorov, personálu kuchyne či personálu zabezpečujúceho upratovanie, je 100 osôb.

Viac o téme: Koronavírus

Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková, tento počet ešte môže byť upravený v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie spojenej s ochorením Covid-19. ÚVZ zároveň zdôrazňuje, že konanie putovných táborov je v súčasnej epidemiologickej situácii neaktuálne.

Povinnosť nosenia rúšok sa ešte upraví

Usmernenia pre organizáciu spoločenských akcií a povinnosť nosenia rúšok na táboroch sa podľa ÚVZ upravia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a v nadväznosti na platné mimoriadne opatrenia, respektíve uznesenia vlády.

„Pre účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, platí výnimka z povinného nosenia rúšok pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,“ uviedla Račková.

Pokiaľ ide o výlety a návštevy verejne dostupných atrakcií, akými sú múzeá, galérie alebo kúpaliská, tie by sa podľa hygienikov mali organizovať s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine a podľa platných opatrení. Za účelom dopravy na výlety odporúča ÚVZ využívať súkromnú hromadnú dopravu.

Podmienkou je prehlásenie o bezinfekčnosti

Podmienkou organizovania táborov sú podľa hygienikov prehlásenia o bezinfekčnosti účastníkov, ktoré je potrebné doložiť nielen v prípade dieťaťa, ale aj v prípade všetkých osôb zúčastňujúcich sa na podujatí.

„U detí potvrdzuje bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca, eventuálne iná fyzická osoba, ktorú k tomu zákonný zástupca dieťaťa písomne splnomocnil a toto písomné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň (rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu),“ vysvetlila Račková.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa podľa Račkovej vyhlásenie rozširuje o údaje príznakov infekcie Covid-19, teda zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť a podobne.

„Vo vyhlásení sa rovnako uvádza, že v priebehu 14 dní pred odchodom neprišlo dieťa (alebo iná osoba prítomná na akcii) do styku s osobou chorou na infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie,“ spresnila Račková.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti má rodičovi, respektíve zákonnému zástupcovi dieťaťa vydať lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast najskôr jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia.

„Ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti,“ uviedla Račková.

ÚVZ tiež pripomína, že prevádzkovatelia podujatí sú povinní klásť dôraz na vykonávanie vstupného zdravotného filtra u detí a nad rámec zákona aj u ostatných účastníkov akcie, vykonávať zvýšený zdravotný dohľad počas konania akcie, zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej aj prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov akcie v súlade so všeobecne platnými protiepidemickými opatreniami.

Hygienické opatrenia pri príprave jedál

„Prípravu stravy je nutné zaistiť v súlade so správnou hygienickou praxou v nadväznosti na spôsob zabezpečenia stravovania (kuchyňa v pevnom objekte, tábornícka príprava stravy), podľa požiadaviek platnej legislatívnej úpravy pre daný typ stravovania, za zvýšených hygienických požiadaviek u personálu (rukavice, rúška, pracovný plášť, dôkladná hygiena rúk) a v priestoroch kuchyne a jedálne, podľa možností s využitím jedálenského riadu a príborov zariadenia pre každého účastníka podujatia a s využitím skupinového výdaja stravy podľa rozpisu,“ povedala Račková.

Dodala, že osoby, ktoré zaisťujú prípravu stravy, musia mať podľa hygienikov zabezpečené podmienky pre vysoký štandard osobnej hygieny, ktorý zahŕňa aj účinné umývanie rúk, možnosť ich dezinfekcie a osušenia jednorazovými uterákmi.

Viac k témam: COVID-19, detský tábor, Koronavírus, letný tábor
Zdroj: Webnoviny.sk – Rodičia môžu dať v lete deti do táborov. Aké sú podmienky a povolený počet účastníkov? © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!