Slovensko je podľa Európskej komisie priemerným inovátorom, výkon krajiny sa však zvýšil

23. júna 2020 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

23.6.2020 (Webnoviny.sk) – Slovensko je priemerným inovátorom, no výkon krajiny sa v porovnaní s zvýšil. Vyplýva to z hodnotenia Európskej komisie. Inovačná výkonnosť sa v celej EÚ naďalej zlepšuje a už druhý rok presahuje výkonnosť Spojených štátov amerických.

Financie patria medzi najslabšie dimenzie

Medzi najsilnejšie inovačné dimenzie patria vplyvy na predaj a vplyv na zamestnanosť. Slovensko má podľa komisie mimoriadne dobré výsledky v oblasti predaja nových výrobkov na trhu a inovácií nových firiem, v oblasti rýchlo rastúcich podnikov, v oblasti zamestnanosti v inovačných odvetviach a vo vývoze výrobkov zo stredných a špičkových technológií.

Financie a podpora, duševné vlastníctvo a atraktívny výskumný systém sú naopak najslabšími inovačnými dimenziami Slovenska. Priemerný ročný rast HDP, podiel zamestnanosti vo výrobe, podiel pridanej hodnoty v podnikoch pod zahraničnou kontrolou a celková podnikateľská činnosť sú nad priemerom EÚ. Výrazne pod priemerom EÚ je podiel zamestnanosti v službách a službách založených na znalostiach a najvyššie podniky, ktoré investujú do výskumu a vývoja na 10 miliónov obyvateľov.

Príležitosť na lepšiu koordináciu

Výsledky, ktoré sa týkajú údajov z roku 2019, poukazujú na príležitosti na lepšiu koordináciu inovačných politík EÚ, ktoré pomáhajú Európe zlepšiť jej globálnu konkurencieschopnosť a posilniť kľúčovú úlohu, ktorú inovácie zohrávajú pri prekonávaní pandémie spôsobenej novým koronavírusom.

EÚ urobila všetko, čo je v jej silách, aby využila dostupné nástroje na ochranu životov pri zachovaní jednotného trhu a podpore európskeho hospodárstva. Nevyhnutnou súčasťou koordinovanej reakcie EÚ na krízu je podpora výskumu a inovácií, ktorá je nevyhnutná na podporu trvalo udržateľného a inkluzívneho oživenia Európy. Meranie inovačnej výkonnosti je kľúčovým prvkom pri dosahovaní tohto cieľa,” uviedla komisia.

Viac k témam: inovácie, Inovačná výkonnosť
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovensko je podľa Európskej komisie priemerným inovátorom, výkon krajiny sa však zvýšil © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!