Sociálna poisťovňa informuje živnostníkov o ich odvodoch

16. júla 2020 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

16.7.2020 (Webnoviny.sk) – Sociálna poisťovňa v týchto dňoch posiela takmer 137-tisíc živnostníkom a ostatným SZČO oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene výšky ich odvodovej povinnosti.

“Z toho v papierovej forme ide o 127-tisíc zásielok a do elektronických schránok takmer 10-tisíc,” uviedol v tlačovej správe hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Vyše 22,5-tisíca oznámení sa týka vzniku a zániku poistenia a takmer 115-tisíc oznámení je o zmene vo výške poistného.

Možnosť odkladu daňového priznania

Poisťovňa pravidelne začiatkom júla informuje živnostníkov a SZČO o vzniku, zániku alebo zmene ich odvodovej povinnosti, čo sa odvíja od ich podaného daňového priznania za rok 2019.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Pre pandémiu koronavírusu mohli živnostníci a ostatné SZČO využiť zákonnú možnosť a odložiť si podanie daňového priznania až na koniec mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa skončí mimoriadna situácia.

“Z tohto dôvodu sa v niektorých prípadoch posúva aj posudzovanie a oznámenie ich povinného sociálneho poistenia a platenie odvodov v novej výške,” informoval hovorca poisťovne.

Nové odvody treba zaplatiť do 8. augusta

SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 do 31. marca tohto roka (alebo majú predĺženú lehotu na podanie tohto daňového priznania), od 1. júla 2020 naďalej platia poistné ako SZČO z takého vymeriavacieho základu, z akého ho platili do 30. júna tohto roka na základe daňového priznania za rok 2018, a to až do nového posúdenia.

Termín nového posúdenia vzniku, resp. zániku povinného poistenia podľa Višvádera závisí od ukončenia mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19. Nové odvody za mesiac júl treba zaplatiť do 8. augusta.

Iný je postup v prípade povinne poistených SZČO, ktorým podľa zákona o dani z príjmov nevznikla povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019. Títo poistenci musia túto skutočnosť čo najskôr oznámiť Sociálnej poisťovni prostredníctvom čestného vyhlásenia. Pri splnení všetkých podmienok zanikne povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie za obdobie od 1. júla tohto roka.

Viac k témam: odvody, sociálne odvody, SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba
Zdroj: Webnoviny.sk – Sociálna poisťovňa informuje živnostníkov o ich odvodoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!