Sociálny zmier v strojárskom odvetví bol narušený, odborári navrhnú vyhlásiť štrajkovú pohotovosť

21. júla 2020 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

21.7.2020 (Webnoviny.sk) – V strojárskom odvetví bol narušený sociálny zmier. Dôvodom je nepodpísanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre oblasť strojárenského priemyslu medzi OZ KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu SR (ZSP), ktorá zakotvuje minimálne štandardy a minimálne nároky v pracovno-právnej oblasti, v sociálnych vzťahoch a právach a povinnostiach zamestnancov.

“OZ KOVO naďalej trvá na okamžitom podpísaní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a obnovení sociálneho zmieru v tomto odvetví. Zároveň podnikneme všetky potrebné kroky k tomu, aby k podpisu tejto zmluvy došlo. Z tohto dôvodu žiadame určenie sprostredkovateľa na riešenie kolektívnych sporov. Navrhneme orgánom OZ KOVO, aby bola vyhlásená štrajková pohotovosť v celom odvetví strojárskeho priemyslu a v prípade ak napriek tomu nedôjde k dohode a podpisu tejto zmluvy, sme pripravení ísť aj do nejakých nátlakových aktivít,” informovala v utorok na tlačovej konferencii podpredsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková.

Zmluva by vraj ohrozila strojárske podniky

“My sme sa rozhodli dnešným dňom zorganizovať túto tlačovú konferenciu, aby sme informovali verejnosť o tom, že sociálny zmier v tomto odvetvi bol narušený v dôsledku nepodpísania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Ani päť mesiacov potom, čo sa obidva vyjednávacie tímy OZ KOVO a Zväz strojárskeho priemyslu na znení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa dohodli, nebola táto kolektívna zmluva zo strany prezidenta ZSP Alexeja Beljajeva podpísaná s odôvodnením, že v tejto krízovej situácii by táto zmluva znamenala ohrozenie strojárskych podnikov. OZ KOVO túto argumentáciu odmieta, pretože zmluva vyššieho stupňa je odvetvovou a zakotvuje minimálne štandardy a minimálne nároky v pracovno-právnej a v sociálnych vzťahoch a práva a povinnosti zamestnancov,” uviedla Monika Benedeková.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Z dôvodu, že zmluva zakotvuje len minimálne nároky, je OZ KOVO názoru, že táto kolektívna zmluva nemôže ohroziť fungujúce priemyselné podniky v strojárskom odvetví.

“Práve naopak, neexistencia kolektívnej zmluvy vedie k prehlbovaniu rozdielov medzi podnikmi samotnými, no predovšetkým regionálnych rozdielov. Neexistencia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa môže postupne znamenať deštrukciu a naštrbenie sociálnych vzťahov a znižovanie pracovno-právnych a sociálnych štandardov zamestnancov. OZ KOVO v tomto zmysle odmieta túto argumentáciu aj preto, že sme proti tomu, aby celá ťarcha krízy zostala len na pleciach zamestnancov v podobe znižovania ich nárokov a ďalšiemu narušeniu pracovno-právnych vzťahov,” pokračovala Benedeková.

Deklarácia o fungovaní sociálneho dialógu

Kolektívna zmluva je pre OZ KOVO zároveň aj akousi deklaráciou o fungovaní sociálneho dialógu.

“Jej nepodpísanie je preto bezprecedentným javom, ktorý sa počas celej éry fungovania sociálneho dialógu medzi OZ KOVO a ZSP nevyskytol. Nepodpísanie kolektívnej zmluvy je porušením všetkých pravidiel a štandardov sociálneho dialógu a je narušením sociálneho zmieru v odvetví. Sám Alexej Beljajev sa pred časom vyjadril, že najdôležitejšou úlohou štátu a zamestnávateľov v čase krízy je poskytnúť čo najviac finančných prostriedkov zamestnancom a občanom práve z dôvodu udržania vnútorného dopytu a domácej spotreby, ktorá je pre ekonomický rast na Slovensku dôležitá,” doplnila Benedeková.

Nepodpísaním kolektívnej zmluvy ZSP SR vyslal podľa OZ KOVO veľmi negatívny signál 35 000 zamestnancom strojárskeho odvetvia, ktorí boli touto zmluvou viazaní.

Reakcia Zväzu strojárskeho priemyslu

Situáciu okolo kolektívneho vyjednávania v strojárskom priemysle nie je podľa Zväzu strojárskeho priemyslu SR potrebné vnímať dramaticky.

“Sociálny dialóg na podnikovej úrovni funguje bez problémov. Práve vďaka korektným vzťahom a súdržnosti medzi zamestnancami a zamestnávateľmi mnohé firmy zvládli posledné náročné mesiace po zdravotnej aj ekonomickej stránke,” uviedol zastupujúci generálny sekretár ZSP SR Andrej Lasz.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v strojárskom priemysle bola vyjednaná začiatkom roka 2020, a teda pred vypuknutím koronakrízy.

„V aktuálnej nestabilnej situácii, keď mnohé fabriky vyrábajú na menej než 50 %, a keď nevieme odhadnúť, ako sa situácia bude vyvíjať ďalej, sme požiadali OZ KOVO, aby rokovania pokračovali v septembri 2020. Nakoľko aj štát upravuje Zákonník práce a zavádza mnohé záchranné opatrenia na udržanie zamestnanosti, považujeme za riskantné plošne rozšíriť kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa vyjednanú za úplne iných ekonomických i spoločenských podmienok,“ dodal Andrej Lasz.

Viac k témam: kolektívna zmluva
Zdroj: Webnoviny.sk – Sociálny zmier v strojárskom odvetví bol narušený, odborári navrhnú vyhlásiť štrajkovú pohotovosť © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!