Štát dal cestovným kanceláriám výhodu, ale ich klienti môžu prísť o peniaze aj zaplatenú dovolenku

16. augusta 2020 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

16.8.2020 (Webnoviny.sk) – Cestovné kancelárie (CK) majú na vrátenie záloh za dovolenky viac ako 12 mesiacov. Množstvo klientov cestovných kancelárií v súčasnosti totiž čelí situácii, že hoci si zaplatili dovolenku, v súvislosti s protipandemickými opatreniami nemohli vycestovať.

Novela zákona o zájazdoch im, navyše, „vzdialila“ ich právo na okamžité vrátenie uhradenej sumy za neuskutočnenú dovolenku. Začínajú tak vyjednávať, pričom mnohí klienti netušia, či práve „ich cestovka“ do budúceho roka „prežije“.

Nárok na bezsankčné odstúpenie od  zmluvy

V zmysle Zákona o zájazdoch z roku 2019 majú klienti cestovných kancelárií (CK) nárok na bezsankčné odstúpenie od Zmluvy o zájazde a vrátenie uhradených prostriedkov za zájazd, ktorý sa neuskutočnil z dôvodu mimoriadnej situácie do 14 dní. Agentúru SITA o tom informovala Radoslava Novotná z PR agentúry Public Space.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

„Podmienky odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu v prípade mimoriadnej situácie, akou ochorenie COVID-19 určite je, upravuje časť pôvodného znenia zákona, v zmysle ktorého je CK povinná vrátiť klientom všetky uhradené finančné prostriedky za neuskutočnenú dovolenku. Novela zákona však toto automaticky vymožiteľné právo spotrebiteľom nedáva. Chápeme snahu štátu pomôcť cestovnému ruchu postaviť sa na nohy v časoch značného útlmu, no spotrebitelia nie sú spokojní,“ približuje Helena Mezenská, predsedníčka Združenia na ochranu práv spotrebiteľov Ombudspot.

Novelou zákona o zájazdoch cestovné kancelárie získali širší priestor na dohodu s klientom o zmene zmluvy, alebo o náhradnom pobyte, a to do septembra budúceho roka.

Nevedia, či pôjdu na dovolenku

Ak dovtedy medzi CK a spotrebiteľom nedôjde k dohode, uplatňuje sa nevyvrátiteľná domnienka, že cestovná kancelária od zmluvy odstúpila a je povinná vrátiť všetky platby, ktoré od klienta prijala. Cestujúci pritom nemusí dokazovať, prečo sa s CK nedohodol na náhradnom zájazde.

Klienti nateraz nevedia, či sa ich zaplatená dovolenka uskutoční. „Klienti nemôžu znášať náklady, ktoré CK vznikli v dôsledku opatrení pandémie. Na tento účel predsa slúži poistenie, ktoré cestujúci za týmto účelom uzatvára. Navyše, stovky klientov si zaplatilo zájazdy, za podmienok, ktoré boli platné v čase, keď si dovolenku kupovali a teraz netušia, či do ďalšieho leta CK, ktorej už zaplatili, vôbec prežije. Tak sa môže pokojne stať, že nebude ani zabezpečený náhradný pobyt a ani vrátená záloha,“ uviedla Mezenská.

Pôvodné znenie zákona poskytuje riešenie vzniknutej situácie a novela nebola nevyhnutná. Klienti cestovných kancelárií majú aj napriek novele o zájazdoch nárok na vrátenie peňazí, ktoré zaplatili za plánovanú dovolenku. Dôvodom je to, že nemohli vycestovať.

Združenie na ochranu práv spotrebiteľov – Ombudspot v Poprade sa špecializuje na priame zastupovanie spotrebiteľov v reklamačnom konaní a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov.

Viac k témam: cestovné kancelárie, Ekonomické dopady koronavírusu
Zdroj: Webnoviny.sk – Štát dal cestovným kanceláriám výhodu, ale ich klienti môžu prísť o peniaze aj zaplatenú dovolenku © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!