Obchodné Podmienky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tempus eleifend risus ut congue. Pellentesque nec lacus elit. Pellentesque convallis nisi ac augue pharetra eu tristique neque consequat.


Pravidlá inzercie – obchodné podmienky
Kategória: www.euro-bazar.eu Uverejnené: 16.03.2020
Pravidlá pre prispievanie do fóra
Cíť sa slobodne v tom, čo prispievaš, nech majú tvoje príspevky úmysel pomôcť, inšpirovať a informovať
všetkých na www.euro-bazar.eu

Aby sa vo fóre všetci cítili slobodne ako ty, vyhýbaj sa tomu, aby tvoje príspevky mali:

Úmysel odsudzovať, ponižovať, zosmiešňovať a nadávať

napr. odsudzovať konanie, názory iných ľudí alebo skupiny ľudí; kompromitovať niekoho; vulgárne sa
vyjadrovať

Úmysel zneužívať súkromné informácie

napr. zverejňovanie cudzích fotografií, mien, kontaktov a súkromných informácií bez súhlasu dotyčnej
osoby; vydávanie sa za niekoho iného; zverejňovanie vlastných osobných údajov

Úmysel zvýrazniť svoj príspevok alebo zbytočne upriamovať pozornosť na seba

napr. zverejňovanie viacerých príspevkov za sebou; zbytočné používanie veľkých písmen a ozdobných
znakov; propagovanie predaja v bazári, žiadosti o hlasovanie do súťaží alebo ankiet

Úmysel ponúkať služby alebo tovar

napr. ak príspevky obsahujú kontakty na firmy; reklamnú vodotlač na fotkách; vyplýva z nich, že veci
predávaš, alebo robíš na objednávku

Pravidlá pre prispievanie do fotogalérií
Cíť sa slobodne v tom, čo prispievaš, nech majú tvoje príspevky úmysel pomôcť, inšpirovať a informovať
všetkých na www.euro-bazar.eu

Aby sa tu všetci mohli cítiť slobodne ako ty, vyhýbaj sa tomu, aby tvoje príspevky mali:

Úmysel odsudzovať, ponížovať, zosmiešňovať a nadávať

napr. odsudzovať konanie, názory iných ľudí, alebo skupiny ľudí; kompromitovať niekoho; vulgárne sa
vyjadrovať

Úmysel zneužívať súkromné informácie

napr. zverejňovanie cudzích fotografií, mien, kontaktov a súkromných informácií bez súhlasu dotyčnej
osoby; vydávanie sa za niekoho iného

Úmysel zvýrazniť svoj príspevok, alebo zbytočne upriamovať pozornosť na seba

napr. zverejňovanie viacerých príspevkov za sebou; zbytočné používanie veľkých písmen a ozdobných
znakov; zverejňovanie vymyslených príbehov a vydávanie ich za svoje

Úmysel ponúkať služby alebo tovar

napr. ak príspevky obsahujú kontakty na firmy; reklamnú vodotlač na fotkách; vyplýva z nich, že veci
predávaš, alebo robíš na objednávku; ak predávaš komerčne na iných stránkach a u nás máš album s
vecami, ktoré predávaš

Úmysel obchádzať pravidlá stránky

napr. znovuzverejnenie príspevku, ktorý bol zablokovaný, alebo odstránený zo zobrazovania sa vo
všetkých Fotoblogoch

Úmysel zneužiť mediálny efekt, že príspevky sa zobrazujú ostatným vo všetkych fotogalériach.

napr. žiadosti o hlasovanie do súťaží alebo ankiet; inzercia (predám, kúpim, zháňam, darujem);
propagáciu bazáru; zverejňovanie rovnakých alebo podobných príspevkov

Príspevky a komentáre, ktoré porušujú body 1.-7. budú zablokované, alebo stiahnuté zo všetych
fotogalériach.

Príspevky podľa bodu 8.-10. nebudú blokované, budú stiahnuté zo všetkych fotogalériach alebo
budete upozornený, aby ste sami zvážili ich vymazanie:

Príspevky, ktoré ohrozujú tvoje vlastné súkromie, alebo majú intímny charakter

napr. fotografie nahých detí, na ktorých je viditeľné pohlavie detí; detaily z pôrodu, fotografie, na ktorých
je krv

O blokácii príspevku bude užívateľ informovaný prostredníctvom internej pošty. O stiahnutí príspevku zo
všetkých fotogalérií nebude užívateľ informovaný.

Pravidlá inzercie a aukcií
“To, čo predávate popíšte pravdivo, úplne a úprimne, s uvedením všetkých vád, ktoré predávaná vec
má. Píšte jasne a prehľadne. Ak sa na obchode dohodnete, buďte zodpovedný. Iných hodnoťte
pravdivo.” – to je naša predstava ako by mal pristupovať užívateľ k obchodom na www.euro-bazar.eu

Pravidlá slúžia na ochranu obchodníkov pred podvodmi a komerčnými trikmi, na dodržiavanie
prehľadnosti inzerátov a dohliadajú na férovosť v hodnoteniach.

V inzeráte nepíš VEĽKÝMI PÍSMENAMI. Platí to pre nadpis ako aj pre text inzerátu. Výnimkou sú
začiatočné písmena viet, názvy značiek a oficiálne skratky.

Veľké písmená rušia a robia inzerát ťažšie čitateľným.

V inzeráte nepoužívaj ozdobné znaky. Platí to pre nadpis ako aj text inzerátu. Medzi ozdobné znaky
patria: výkričníky !!!, pomlčky —, hviezdičky ***, smajlíky :-), bodkovanie ………, atď.

Iba to ruší a robí inzerát ťažšie čitateľným. Popis inzerátu sa stráca medzi ozdobnými znakmi.

V inzeráte zverejňuj iba fotografie, ktoré si sám odfotil a je na nich predávaná vec. Fotografie majú
dokumentovať reálny stav predávanej veci. Nepoužívaj fotografie stiahnuté z internetu, alebo od iných
užívateľov.

Používanie vlastných fotografií zvyšuje dôveryhodnosť inzerátu a predchádza nedorozumeniam
týkajúcich sa reálneho stavu veci.

Nezverejňuj rovnaký inzerát viac krát. Ani v prípade, ak sa hodí do viacerých kategórií. Zvoľ tú kategóriu,
ktorá najviac vystihuje danú vec.

Je to snaha upriamiť na svoj inzerát pozornosť tým, že je viac videný. Nie je to fér voči ostatným
predávajúcim.

Fotografie nemôžu obsahovať vodotlač. Výnimkou je vodotlač užívateľského mena predávajúceho.

Značku v inzeráte zadávaj iba v prípade, ak si si istý, že je to skutočne originálny tovar tej značky.
Nevkladaj taký tovar, ktorý je nelegálnou kópiou značky.

Pravidlá pre hodnotenia
Užívateľ nemá právo pridať negatívne hodnotenie ako pomstu za negatívne hodnotenie.

Porušenie tohto pravidla berieme veľmi vážne, lebo takéto hodnotenia vytvárajú strach u užívateľov
dávať pravdivé negatívne hodnotenia.

Hodnotenie nemá obsahovať prejavy osobnej nevraživosti. Má vecne informovať o priebehu obchodu.

Keďže hodnotenia slúžia pre ostatných, emocionálne výlevy im nepovedia nič o tom, v čom spočíval tvoj
problém. A hrubé slová na koníka nepatria.

Do hodnotení nepatria: reakcie na iné hodnotenie, otázky na užívateľa, správy pre užívateľa (interná
pošta).

Užívateľ môže pridať iba hodnotenia k obchodu, ktorého sa priamo zucastnil.
Pravidlá medzi kupujúcim a predávajúcim
Kupujúci rešpektuje podmienky predaja predávajúceho.

Ak došlo k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, obidve strany sa tým zaväzujú tuto dohodu splniť.

Ak dôjde k nečakanej situácii, každá zo strán je povinná čo najskôr o tejto situácii informovať druhú
stranu.

Napr. “Nebudem odpovedať 2 týždne, som odcestovaná.”, “Ochorela som, ležím doma. Zanesiem to na
poštu hneď ako budem zdravá.”

Riešenie nečakanej situácie spočíva na vzájomnej dohode oboch strán.

Ak sa predaná vec ukáže ako poškodená alebo inak vadná a pritom o tom nebola v inzeráte zmienka,
predavajúca sa zaväzuje vrátiť peniaze a niesť aj náklady na vrátenie tovaru od kupujúcej (napr.
poštovné). Takúto vec už nemôže vložiť znovu do svojho inzerátu v bazári

Pravidlá používania bazáru
Vložený inzerát bude zverejneny na dobu 30 dni a aukcia bude zverejnené na dobu 15 dni bezplatne.

Ak ti bol zablokovaný inzerát adminom, nezverejňuj ďalší taký istý.

Ak aj po upozornení adminom (blokácia inzerátu) naďalej budeš zverejňovať inzeráty s rovnakou
chybou, pozastavíme ti obchodovanie na www.euro-bazar.eu

Ak bol užívateľovi zablokovaný inzerát a on požiada o jeho odblokovanie bez odstránenia dôvodu
blokovania, bude mu inzerát vymazaný.

Všeobecné podmienky používania
Pojmy a definície
„Pravidlá“ sú ustanovenia tejto Dohody o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky v
znení neskorších zmien a doplnení.

„Internetová stránka“ je Naša internetová stránka, www.euro-bazar.eu

„My“ sme obchodná spoločnosť www.euro-bazar.eu

„Ty“ si užívateľ/ka Internetovej stránky, ktorý/á Použil/a alebo Používa Internetovú stránku.

„Niekto“ alebo „Ostatný“ je osoba odlišná od Teba.

„Príspevok“ je akýkoľvek príspevok (napr. názor, vyhlásenie, kritika, postoj, komentár, vyjadrenie,
obrázok, fotografia, videoklip alebo akýkoľvek iný obsah), ktorý si Ty pridal/a na Internetovú stránku.

„Obsah“ je akýkoľvek iný obsah Internetovej stránky odlišný od Príspevkov.

„Použitím“ alebo „Používaním“ je Tvoje uverejnenie alebo uverejňovanie Príspevku resp. Príspevkov na
Našu Internetovú stránku alebo akákoľvek iná činnosť s ňou súvisiaca (prehliadanie a pod.).

„Službou“ je umožnenie Používania Internetovej stránky a jej sprístupnenie voči Tebe a Ostatným.
Služba je bezplatná, s výnimkou sekcií alebo služieb na Internetovej stránke, pri ktorých je výslovne
uvedená cena.

„Registrácia“ je vytvorenie Tvojho užívateľského účtu a užívateľského mena na Internetovej stránke.

„Registrovaným/ou“ sa Ty ako užívateľ/ka stávaš až Registráciou na Internetovej stránke, pričom ako
Registrovaný/á máš vlastné užívateľské meno a heslo.

„Zrušenie Registrácie“ je znemožnenie Tvojho Používania Internetovej stránky prostredníctvom Tvojho
užívateľského účtu a vymazanie Tvojich údajov z účtu.

„Admin“ je užívateľ/ka ako Ty, akurát s väčšími právomocami týkajúcimi sa administrácie Internetovej
stránky, ale nezastupuje Nás, ani nie je oprávnený/á vystupovať v Našom mene a konať za Nás.

Všetky vyššie uvedené pojmy a definície sú v Pravidlách použité v potrebnom gramatickom tvare, teda
ak je niekde uvedené, že nejaká povinnosť je „Naša“, tak túto povinnosť máme „My“, a ak sa nejaký
zákaz týka „Teba“, tak nie je povolené, aby si to „Ty“ robil/a, a pod. Rovnako tak, ak je niekde uvedené,
že „si povinný/á“, znamená to, že „Ty si povinný/á“, a ak „sme oprávnení“, znamená to, že „My máme
právo“ niečo vykonať a pod.

Všeobecne
Tieto Pravidlá sú právne záväznou dohodou medzi Tebou a Nami. Ešte predtým ako začneš Používať
Internetovú stránku, si povinný/á prečítať si tieto Pravidlá. Prvým Použitím Internetovej stránky totiž
vyhlasuješ, že si tieto Pravidlá pozorne prečítal/a, súhlasíš s nimi bez výhrad, si nimi viazaný/á, a
zaväzuješ sa dodržiavať ich, rovnako ako sa zaväzuješ dodržiavať platné právo (Slovenskej republiky a
štátu, v ktorom sa nachádzaš) a dobré mravy a zaväzuješ sa, že nebudeš v súvislosti s Používaním
Internetovej stránky robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito
Pravidlami.

Pokiaľ s týmito Pravidlami nesúhlasíš, nesmieš Použiť Internetovú stránku, a v prípade, ak si už
Registrovaný/á, si povinný/á požiadať Nás o Zrušenie Registrácie.

Čestne vyhlasuješ, že máš viac ako 15 rokov.

Tieto Pravidlá týkajúce sa Používania Internetovej stránky sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej
republiky, pričom akýkoľvek spor či konanie súvisiace, týkajúce sa alebo vyplývajúce z Používania
Internetovej stránky bude prebiehať na súde Slovenskej republiky nachádzajúcom sa v obvode Nášho
sídla.

Súhlasíš s tým, že Tvoj užívateľský účet, jeho obsah a všetky práva s ním spojené sú neprenosné,
nededia sa a viažu sa výlučne na Tvoju osobu.

Ak sa niektoré ustanovenia týchto Pravidiel stanú alebo budú vyhlásené za neplatné alebo
nevykonateľné, použije sa namiesto nich iná zodpovedajúca právna úprava podľa pôvodného zmyslu
týchto ustanovení, pričom ostatné ustanovenia Pravidiel zostávajú v platnosti a vykonateľné.

Jednotlivé názvy častí týchto Pravidiel sú určené len kvôli ich prehľadnosti a nemajú žiadny právny
účinok.

Súčasťou týchto Pravidiel sú aj pravidlá a podmienky Používania jednotlivých častí Internetovej stránky
(viacmenej technického charakteru) uvedené priamo v danej konkrétnej časti.

Tieto Pravidlá môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách s totožným obsahom, pričom
rozhodujúcou verziou je slovenské znenie Pravidiel.

Zmena Pravidiel
Tieto Pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez toho, aby sme Ti to oznámili, nakoľko Ťa
nechceme obťažovať nevyžiadanou poštou. Je teda v Tvojom záujme, aby si si ich z času na čas
prečítal/a a ubezpečil/a sa o tom, že Používaš Internetovú stránku v súlade s nimi, nakoľko si týmito
Pravidlami viazaný/á a zaviazal/a si sa akceptovať aj ich prípadné zmeny a doplnenia.

Zmena alebo doplnenie Pravidiel na Internetovej stránke, ku ktorým sa kedykoľvek dostaneš pomocou
odkazu na hlavnej stránke, nadobúda účinnosť jej zverejnením. Tvoje ďalšie Používanie Internetovej
stránky po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny alebo doplnenia považujeme za súhlas so zmenami a
doplnením Pravidiel. Ak so zmenou alebo doplnením nesúhlasíš, si povinný/á ukončiť Používanie
Internetovej stránky a požiadaš Nás o Zrušenie Registrácie.

Zbavenie sa zodpovednosti a odškodnenie
Nemôžeme zaručiť legálnosť, pravdivosť, presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, ani súlad Tvojich
Príspevkov s Pravidlami, a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za všetky Tvoje Príspevky na
Internetovej stránke, ako aj všetky Tvoje iné úkony s ňou súvisiace, voči Ostatným.

Nakoľko nemôžeme zaručiť úplnú pravdivosť, aktuálnosť a presnosť Obsahu uvedeného na Internetovej
stránke, za jej Obsah nezodpovedáme a rovnako nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu
či ujmu vyplývajúcu z Tvojej alebo Niekoho dôvery k tomuto Obsahu alebo k Príspevkom.

Uvedom si, že Tvoj Príspevok je vyjadrením Tvojho osobného názoru, nie Nášho názoru a je Tvojím
konaním, preto si zaň priamo a výlučne osobne zodpovedný/á len Ty sám/sama. Použitím Internetovej
stránky súhlasíš a zaväzuješ sa, že v prípade, ak Nám v dôsledku Tvojho Príspevku vznikne akákoľvek
škoda alebo ujma, v celom rozsahu Nás odškodníš, a to bez ohľadu na jej výšku a na to, či si konal/a
úmyselne alebo z nedbanlivosti, či si škodu spôsobil/a Ty sám/sama, alebo v spolupráci s Ostatnými a
pod.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by Tebe alebo Ostatným mohla byť
spôsobená v súvislosti s Používaním Internetovej stránky alebo Službou.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadný chýbajúci obsah Tvojich Príspevkov alebo za chýbajúci
Príspevok samotný.

Služba je poskytovaná „tak ako je“ a nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť,
bezchybnú činnosť a zabezpečenie Služieb, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania
Služieb na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom to môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou,
bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia.

Kontrola a administrácia Príspevkov
Vyhradzujeme si právo sledovať a kontrolovať všetky Príspevky, aby bol zabezpečený ich súlad s
platným právom a Pravidlami a právo meniť ich, odstraňovať, ak to bude potrebné, na čo Nám dávaš
plnú moc, aby sme tak urobili na základe nášho výlučného rozhodnutia alebo v prípadoch uvedených v

Pravidlách, a to aj bez toho, aby sme to oznámili Tebe alebo Ostatným.

Hoci sme stanovili tieto Pravidlá pre Tvoje správanie a Príspevky, nie je od Nás možné požadovať, aby
sme kontrolovali všetky Tvoje Príspevky, či sú v súlade s Pravidlami (hoci na to máme právo), preto
nezodpovedáme ani za ich obsah a súlad s Pravidlami

Rovnako tak nie je možné, aby sme z technických a personálnych dôvodov pri obrovskom množstve
Príspevkov odpovedali na všetky Tvoje otázky, žiadosti, sťažnosti a pod. týkajúce sa Príspevkov,
Internetovej stránky alebo Služby.

Súhlasíš s tým, že (okrem iných oprávnení uvedených v iných častiach Pravidiel) sme oprávnení
archivovať kópie akýchkoľvek Tvojich Príspevkov, a zabezpečiť, aby Obsah Internetovej stránky a
Príspevky (alebo ich časti) nemohli byť predmetom rôznych vyhľadávacích programov na internete (napr.
google a pod.).

Sme oprávnení upozorniť Ťa v prípade porušenia alebo hrozby porušenia týchto Pravidiel alebo platného
práva, a z asahovať v takýchto prípadoch do Príspevkov medzi Tebou a Ostatnými (okrem iného napr.
zmazaním Príspevku a/alebo zablokovaním diskusného fóra, jeho časti, Zrušením Registrácie a pod.).

Sťažnosti
Si povinný/á dbať na to, aby každý Tvoj Príspevok bol v súlade s platným právom a týmito Pravidlami.

Napriek tomu, že nie sme zodpovední za Tvoje Príspevky ani za následky nimi spôsobené, máme
záujem na predchádzaní vzniku akejkoľvek škody či ujmy spôsobenej Príspevkami na Internetovej
stránke a máme tiež záujem na zmierlivom urovnávaní sporov.

Preto si vyhradzujeme právo, nie sme však povinní, urovnávať spory spôsobené Príspevkom
uverejneným na Internetovej stránke medzi Tebou a Niekým.

Dávaš nám týmto súhlas, aby sme za týmto účelom v prípade sporu postupovali nasledovne:

V prípade, ak sa domnievaš, že si dotknutý/á Niekoho Príspevkom, pretože je v rozpore s platným
právom, si povinný/á Nám na adresu Nášho sídla uvedeného v úvodnej časti týchto Pravidiel (nie
Adminovi!) doručiť kvalifikované oznámenie o tejto skutočnosti. Kvalifikovaným oznámením sa rozumie
písomné oznámenie podpísané Tebou, ktorého súčasťou je identifikácia konkrétneho Príspevku a jeho
autora (konkrétneho užívateľa), preukázanie protiprávnosti Príspevku, dôkazy o tom svedčiace, a Tvoje
meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa. Kvalifikované oznámenie Nám musí byť doručené
doporučenou poštou, aby bolo možné preukázať jeho skutočné doručenie. Doručenie iným spôsobom
nie je možné akceptovať, rovnako ani oznámenia zaslané elektronickou poštou, a to z personálnych a
technických dôvodov.

Do 5 pracovných dní odo dňa doručenia kvalifikovaného oznámenia doručíme toto kvalifikované
oznámenie autorovi Príspevku elektronickými prostriedkami (napr. naskenovaný dokument
prostredníctvom internej pošty na Internetovej stránke) spoločne so žiadosťou, aby nám poskytol
vyhlásenie o legálnosti jeho Príspevku.

Autor Príspevku je potom povinný do 5 pracovných dní odo dňa doručenia kvalifikovaného oznámenia
doručiť Nám spôsobom uvedeným vyššie (platným pre doručovanie kvalifikovaného oznámenia)
vyhlásenie o legálnosti Príspevku. Vyhlásením o legálnosti Príspevku je písomné oznámenie podpísané
autorom Príspevku (s jeho úradne osvedčeným podpisom, a ak ešte nemá 18 rokov, bude potrebný
úradne osvedčený podpis aspoň jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu), ktorého súčasťou je
preukázanie legálnosti Príspevku, dôkazy o tom svedčiace, a meno, priezvisko, adresa a e-mailová
adresa autora Príspevku.

V prípade, ak autor Príspevku poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa tejto časti Pravidiel, berie na vedomie
a súhlasí s odstránením jeho Príspevku z Internetovej stránky.

V prípade splnenia všetkých povinností autora Príspevku Ti zašleme do 5 pracovných dní odo dňa
doručenia vyhlásenia o legálnosti Príspevku kópiu tohto vyhlásenia. Príspevok potom odstránime až na
základe Tvojho oznámenia a preukázania toho, že si na príslušný súd podal/a žalobu/iné podanie,
ktorej/ktorého predmetom je Príspevok.

Na tieto účely sme oprávnení skontaktovať sa s Tebou a Ostatnými (v tomto prípade najmä autorom
Príspevku) a vymeniť medzi Vami Vaše vzájomné osobné údaje.

V prípade, ak ide o Príspevok Niekoho, kto nie je Registrovaný, odstránime ho ihneď po doručení
kvalifikovaného oznámenia.

Podobne budeme postupovať aj v opačnom prípade, teda ak sa Niekto domnieva, že je dotknutý Tvojim
Príspevkom, pretože je v rozpore s platným právom.

Registrácia, jej Zrušenie, Tvoje osobne údaje a vyhlásenia
Na Používanie Internetovej stránky www.euro-bazar.eu je potrebná Registrácia.

Registráciou sa zaväzuješ poskytnúť Nám pravdivé, správne a aktuálne údaje o Tebe a udržiavať ich
takéto.

Môžeme odmietnuť Registráciu alebo ju Zrušiť v prípade, ak máme podozrenie, že sa vydávaš za
Niekoho iného, Tvoje užívateľské meno je chránené platným právom (napr. ochranná známka,
obchodné meno a pod.), je reklamou (napr. www.názovjwebstránky.sk) alebo je vulgárne, urážlivé alebo
na základe Nášho rozhodnutia.

Uvedomujeme si našu profesionálnu povinnosť zachovávať dôvernosť údajov o Tebe a uznávame naše
povinnosti týkajúce sa všetkých osobných a iných údajov, ktoré spracúvame. Tvoje práva podľa zákona
o ochrane osobných údajov zostávajú v plnom rozsahu zachované. Tvoje osobné údaje neposkytneme
Ostatným s výnimkou uvedenou v týchto Pravidlách (napr. pri Sťažnostiach) alebo Zásadách ochrany
osobných údajov (sú súčasťou týchto Pravidiel) resp. ak Nám tak ukladá platné právo.

Použitím Internetovej stránky Nám udeľuješ dobrovoľne a bezplatne, bez akéhokoľvek vecného,
časového, územného či iného obmedzenia:

súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov ako
prevádzkovateľovi, so spracúvaním Tvojich údajov (osobných aj iných, napr. IP adresa Tvojho počítača
a časy prístupov – logy, a pod.) požadovaných pri Používaní Internetovej stránky alebo pri Registrácii, a
to aby sme si ich mohli zaradiť do Nášho informačného systému, mohli Ti občas poslať oznámenie
týkajúce sa Internetovej stránky, prípadne ich poskytnúť inej osobe v súlade so zákonom a týmito
Pravidlami, a taktiež aby sme ich mohli uverejňovať v prípade potreby v súlade s Občianskym
zákonníkom. Svoj súhlas, ktorý si Nám dal, môžeš kedykoľvek písomne odvolať formou doporučeného
listu, to však má za následok Zrušenie Tvojej Registrácie.

súhlas v zmysle zákona o elektronických komunikáciách, že od Nás môžeš občas dostať oznámenia
elektronickou poštou (napr. o novinkách na Internetovej stránke).

súhlas v zmysle Občianskeho zákonníka, s použitím Tvojej podobizne, písomných prejavov, obrazových
snímok a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa Teba alebo Tvojich prejavov osobnej povahy
bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich
prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela (napr. na fotoalbumy).

vyhlásenie, že osoby, ktoré sú zachytené na dielach alebo obsahu tvoriacom Príspevok, vyslovili
bezplatný súhlas s tým, aby s dielom alebo obsahom Príspevku bolo naložené všetkými spôsobmi
uvedenými v týchto Pravidlách, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním Tvojho Príspevku na
Našej Internetovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuješ sa takúto ujmu a
škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla (napr. na fotografie Tvojich kamarátov).

licenciu (sublicenciu, ak autorom je osoba odlišná od Teba) k zverejneniu autorského diela, resp. iného
obsahu chráneného Autorským zákonom a platným právom, ak ho Tvoj Príspevok obsahuje.

vyhlásenie, že si jediným/ou autorom/kou diela, resp. iného obsahu Príspevku chráneného Autorským
zákonom a platným právom alebo že si od autora/autorov diela získal/a oprávnenie (licenciu) k použitiu
diela v rozsahu podľa týchto Pravidiel, vrátane práva poskytnúť Nám sublicenciu; a že v tomto diele resp.
inom obsahu Príspevku neboli žiadnym spôsobom použité diela alebo iné práva Ostatných ani ich časti,
a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním diela alebo iného obsahu Tvojho Príspevku na Našej
Internetovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuješ sa takúto ujmu a škodu v
plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla.

Predchádzajúce ustanovenia platia rovnako aj na tretie osoby, Nami poverené výkonom určitých činností
a práv, ktoré si Nám poskytol/la.

V Tvojom vlastnom záujme Ťa žiadame, aby si neuverejňoval/a Príspevky obsahujúce Tvoje osobné
údaje ani iné údaje, ktorých zneužitie by Ti mohlo spôsobiť ujmu alebo škodu (týka sa to najmä rodného
čísla, čísla občianskeho preukazu, pasu, čísla platobnej alebo kreditnej karty, adresy, telefónneho čísla,
hesiel a pod.).

Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré
Nám poskytuješ prostredníctvom internetu a e-mailových správ, ani za ich kontrolu a to, ako používajú
Tvoje údaje získané od Teba Ostatní, preto by si mal/a byť opatrný/á pri výbere údajov, ktoré poskytneš
prostredníctvom Internetovej stránky.

Rovnako nenesieme zodpovednosť za obsah správ poslaných Ostatným, a preto sme oslobodení od
všetkých záväzkov súvisiacich s obsahom informácií, ktoré môžeš dostať od Ostatných.

Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa nakladania s Tvojimi osobnými údajmi, pokojne Nás (nie Admina!)
kontaktuj.

Tvoju Registráciu sme oprávnení zrušiť len My, a sme oprávnení urobiť to kedykoľvek, jednostranne, s
okamžitou účinnosťou, a to aj bez uvedenia dôvodu, a bez oznámenia. Urobíme to len výnimočne, avšak
musíš rešpektovať, že Naša Internetová stránka nie je verejné fórum s bezhraničnou slobodou prejavu,
ale naopak priestor, ktorý sme vytvorili My, spravujeme ho a ktorý Ti poskytujeme na to, aby si ju
Používal/a v rámci platného práva a týchto Pravidiel.

Ak preukázateľne porušuješ tieto Pravidlá, alebo platné právo, zrušíme Tvoju Registráciu okamžite, ako
sa o tom dozvieme.

Berieš na vedomie, že aj po Zrušení Registrácie sme oprávnení ponechať Tvoje Príspevky a Tvoje
užívateľské meno uverejnené na Internetovej stránke na neobmedzený čas.

Ochrana autorského práva, duševného vlastníctva a iných práv
Rešpektujeme duševné vlastníctvo a iné práva Ostatných a žiadame Ťa, aby si robil/a to isté. Ak si
myslíš, že Tvoje autorské práva, duševné vlastníctvo alebo iné práva boli porušené niektorým z
Príspevkov, kontaktuj Nás a postupuj obdobne ako pri Sťažnosti.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah Príspevkov, teda nezodpovedáme ani za prípadné
porušovanie autorských práv, práv duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom Príspevkov na
Internetovej stránke. Keďže máme záujem na súlade Príspevkov a Obsahu Internetovej stránky s
platným právom, súhlasíš a zaväzuješ sa, že:

nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah chránený autorským zákonom alebo inými právnymi
predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu
vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi,

budeš rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva Ostatných, a nebudeš v
Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi
chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva,

nebudeš odstraňovať informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach
obsiahnuté na Internetovej stránke,

nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s platným právom.

Nemáme možnosť kontrolovať súlad vecí, ktoré sú obsahom Tvojho Príspevku, s platným právom, preto
nenesieme žiadnu zodpovednosť za veci (napr. ich vady, protiprávny pôvod a pod.), ktoré sú obsahom
Príspevkov, resp. ktoré predávaš alebo ktoré kupuješ prostredníctvom určitých sekcií Internetovej

stránky, ktoré slúžia výlučne na výmenu kontaktných údajov medzi Tebou a Ostatnými.

Tvoje povinnosti, vyhlásenia a súhlasy
Ak Tvoj počítač používa viac osôb (napr. doma, v práci alebo v internetovej kaviarni a pod.), si
zodpovedný/á za to, aby si sa pri skončení Používania Internetovej stránky odhlásil/a, aby žiadna iná
osoba nemohla Používať Internetovú stránku pod Tvojím užívateľským menom.

Tvoj užívateľský účet je súkromný a nesmie ho používať nikto okrem Teba. Si preto sám/sama výlučne
zodpovedný/á za utajenie Tvojho užívateľského účtu a hesla a akékoľvek použitie alebo činnosť
užívateľov, ktorí používajú Tvoj užívateľský účet. Súhlasíš s tým, že Nám bezodkladne oznámiš
neoprávnené použitie Tvojho užívateľského účtu a že sa uistíš, že si sa odhlásil/a z Tvojho účtu na konci
každého Používania Internetovej stránky.

Vo vlastnom záujme súhlasíš a zaväzuješ sa, že nebudeš:

uverejňovať Príspevky ani odkazy na akékoľvek internetové stránky obsahujúce vulgarizmy,
obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky voči Ostatným, Príspevky propagujúce, podnecujúce alebo
obhajujúce potláčanie základných práv a slobôd, násilie, fanatizmus, rasizmus, diskrimináciu, hanobenie
skupín obyvateľstva, rasovú, jazykovú, pohlavnú, náboženskú, politickú, sociálnu, národnostnú a etnickú
neznášanlivosť, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo
náboženským skupinám, ani žiadny iný obsah v rozpore s platným právom,

uverejňovať Príspevky, ktoré obsahujú neoverené, zavádzajúce, klamlivé, nepravdivé alebo pravdu
skresľujúce informácie alebo akékoľvek iné (aj pravdivé) údaje, ktoré sú alebo by mohli byť spôsobilé
privodiť ujmu Ostatným (napr. v dôsledku poškodenia ich dobrého mena, povesti a pod.),

uverejňovať Príspevky majúce charakter spamu, hoaxu alebo warezu,

uverejňovať Príspevky obsahujúce informácie o osobných údajoch Niekoho iného bez jeho súhlasu,

uverejňovať Príspevky s rovnakým (duplicitným), nezrozumiteľným alebo nezmyselným obsahom,

uverejňovať Príspevky obhajujúce alebo navádzajúce k porušovaniu platného práva, dobrých mravov
alebo týchto Pravidiel,

uverejňovať inzerciu, propagovať ani šíriť reklamu, zverejňovať Príspevky ani odkazy na iné internetové
stránky nesúvisiace s obsahom Internetovej stránky a odkazy na komerčné internetové stránky
(neplatená reklama), a to s výnimkou Nami určených prípadov a s výnimkou osobných odporúčaní na
základe Tvojich skúseností,

uverejňovať Príspevky propagujúce služby iných osôb, ktoré sú Našou konkurenciou,

uverejňovať Príspevky ohovárajúce, obťažujúce alebo vnucujúce Tvoje osobné názory Ostatným,

uverejňovať Príspevky obmedzujúce alebo brániace Ostatným v Používaní Internetovej stránky alebo
Príspevky, ktoré vystavujú alebo môžu vystaviť Ostatných poškodeniu alebo vzniku akejkoľvek
zodpovednosti,

brániť v diskusii na Internetovej stránke Ostatným, ani ju narúšať,

narúšať alebo poškodzovať poskytovanie Služby alebo Internetovú stránku, servery, siete a pod. spojené
so Službami či Internetovou stránkou, uverejňovať či používať softvérové vírusy alebo akékoľvek iné
počítačové kódy, súbory alebo programy, ktoré môžu prerušiť, obmedziť alebo zastaviť poskytovanie
Služby alebo funkčnosť počítačového softvéru alebo hardvéru, alebo telekomunikačného zariadenia;

vytvárať alebo zrkadliť Internetovú stránku ani jej časť, bez Nášho predchádzajúceho písomného
súhlasu,

používať verejné proxy servre a iné anonymizačné služby, ktoré môžu byť zneužité k útoku na
Internetovú stránku alebo Službu,

používať automatické skripty pre zber informácií alebo inak pôsobiť na prevádzku Internetovej stránky a
Služby,

zbierať e-mailové adresy alebo iné kontaktné informácie od Ostatných za akýmkoľvek účelom,

spracúvať osobné údaje o Niekom inom alebo ich uverejňovať na Internetovej stránke,

žiadnym spôsobom poškodzovať Nás a Naše dobré meno a povesť,

sa pri Používaní Internetovej stránky vydávať za inú fyzickú osobu, alebo právnickú osobu,

vytvárať viac ako jednu Registráciu, Registrovať sa pod viac ako jedným užívateľským menom,
Registrovať sa ako Niekto iný alebo Registrovať sa v mene Niekoho iného,

Používať Internetovú stránku ako Niekto iný ani pod menom Niekoho iného,

obchádzať vyššie uvedené zákazy.

Ďalej súhlasíš s tým, že:

na Internetovej stránke Ti môže byť zobrazovaná reklama a odkazy na iné internetové stránky a zdroje

(Takéto odkazy a obsah na nich prístupný nie je Nami kontrolovaný a nie sme zaň zodpovední. Odkaz
na ňu, pripojenie sa na ňu alebo jej používanie neznamená jej schválenie z Našej strany. Ak si sa
rozhodol opustiť Internetovú stránku a vstúpiť na stránku tretej strany, robíš tak na vlastné riziko a mal by
si si byť vedomý toho, že tieto Pravidlá pre ňu neplatia.),

máme všetky oprávnenia dané nám týmito Pravidlami a platným právom a výkonu týchto práv sa
podriadiš,

pokiaľ máš podozrenie, že Niekto porušuje tieto Pravidlá, oznámiš nám (nie Adminovi!) to,

Používanie Internetovej stránky je povolené len na Tvoje osobné účely jej Používanie na iný účel je bez
nášho súhlasu zakázané, a to s výnimkou Nami určených prípadov,

nemáš za Tvoje Príspevky na Internetovej stránke právo na žiadnu odplatu, ani autorskú odmenu a pod.,

akékoľvek Tvoje otázky, pripomienky, návrhy, nápady, námety alebo iné informácie o Internetovej
stránke alebo Službe („návrhy“), adresované Nám, nie sú dôverné a môžu sa stať Naším majetkom.
Vlastníme výhradné práva, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, a máme nárok na
neobmedzené využívanie a šírenie týchto návrhov pre akýkoľvek účel, komerčný alebo iný, bez Tvojho
nároku na odplatu.

Používanie akéhokoľvek Obsahu Internetovej stránky a Príspevkov na nej uverejnených, je povolené len
na osobné účely. Akákoľvek dispozícia s nimi (používanie, uverejnenie, kopírovanie a pod.) na iný účel
je bez Nášho predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázaná.