Úrad vlády pripravuje koncepciu odmeňovania v štátnej službe, všetkým zamestnancom odošle dotazník

21. decembra 2020 Slovensko

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

21.12.2020 (Webnoviny.sk) – Úrad vlády SR ako centrálny koordinačný orgán v oblasti strategického riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe pripravuje Koncepciu odmeňovania a rozvoja líderstva v štátnej službe.

K tomu, aby úrad vlády dokázal splniť stanovený cieľ, je nevyhnutné disponovať kvalifikovanými a aktuálnymi údajmi o všetkých štátnych zamestnancoch, ktorých je približne o 35-tisíc.

Vláda využije na zber dát dotazník

Keďže v súčasnosti neexistuje komplexný centrálny informačný systém obsahujúci všetky požadované údaje, úrad vlády využije na zber dát o štátnych zamestnancoch dotazník, ktorý bude s podrobnými metodikami zaslaný na vyplnenie všetkým 217 služobným úradom.

Vyplýva to z Informácie k prieskumu Úradu vlády Slovenskej republiky – zber údajov k odmeňovaniu a rozvoju líderstva v štátnej službe, ktorý dnes vzal kabinet na vedomie.

Ciele nového odmeňovacieho systému

Koncepcia je záväzok vyplývajúci zo Stratégie riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 až 2020, ktorú schválila vláda 5. októbra 2015.

Cieľom koncepcie je navrhnúť nový odmeňovací systém pre štátnych zamestnancov tak, aby boli podporené princípy rovnakého a spravodlivého odmeňovania a súčasne, aby bol tento systém účelnejšie prepojený s motiváciou, rozvojom a kariérnym rastom štátneho zamestnanca.

Viac k témam: dotazník, finančná odmena, odmeňovanie, štátna služba
Zdroj: Webnoviny.sk – Úrad vlády pripravuje koncepciu odmeňovania v štátnej službe, všetkým zamestnancom odošle dotazník © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!