V Cinobani zrekonštruujú obecný úrad aj multifunkčnú budovu, projekty budú financovať z plánu obnovy

12. apríla 2024 Slovensko

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

12.4.2024 (SITA.sk) – V obci Cinobaňa v okrese Poltár pripravili rekonštrukciu budovy obecného úradu aj multifunkčnej budovy, ktorá sa v minulosti využívala na kultúru.

Ako pre agentúru SITA uviedol starosta obce Jozef Melicher, obidva projekty sú financované z plánu obnovy, financovanie by malo byť s nulovou spoluúčasťou obce. Vysúťažený dodávateľ, banskoštiavnická spoločnosť Combin Banská Štiavnica, s.r.o., si už minulý týždeň prevzal staveniská.

Harmonogram prác

Stavebné práce zrealizuje za takmer 498-tisíc eur na budove obecného úradu a na multifunkčnej budove za takmer 770-tisíc eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zhotoviteľ má práce na obecnom úrade dokončiť do ôsmich mesiacov a multifunkčnú budovu do 10 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

„Dohodli sme sa na harmonograme prác, aby sme maximálne vyhoveli občanom, ktorí mali ešte objednané priestory na svoje oslavy. Od 6. mája sa zamestnanci obecného úradu dočasne presťahujú do priestorov denného stacionára, aby sa práce v interiéri budovy urýchlili a zabezpečili nerušený komfort v práci zamestnancom a klientom obecného úradu,” doplnil starosta.

Zrekonštruujú aj kotolňu

V prípade obecného úradu sú v rámci riešeného projektu navrhované opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií. Konkrétne ide o výmenu okien a dverí, strešnej krytiny, zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím systémom, dodatočné zateplenie stropu, strechy.

„Navrhované stavebné úpravy predstavujú okrem zateplenia aj inštaláciu núteného vetrania s rekuperáciou. Ďalej bude rekonštruovaná kotolňa, v ktorej sa vymení zdroj tepla. Zdrojom tepla bude nový plynový hybridný zdroj, pozostávajúci z plynového kondenzačného kotla, splitového tepelného čerpadla a nabíjacieho zásobníka pitnej vody,“ konkretizoval Melicher s tým, že zrekonštruované bude aj vnútorné osvetlenie.

Predĺžiť chcú životnosť

V multifunkčnej budove je cieľom zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, zlepšenie jej stavebnotechnického stavu, predĺženie jej životnosti a možnosti jej využívania verejnosťou.

„Na objekte bude zateplená fasádna a strešná konštrukcia, povlaková strešná krytina. Vymenia sa výplňové konštrukcie aj kotle a vykurovací systém. V objekte bude osadená vnútorná jednotka núteného vetrania s rekuperáciou a budú realizované rekuperačné rozvody,“ popísal starosta

Doplnil tiež, že vymenené bude aj pôvodné umelé osvetlenie. Po obnove bude multifunkčná budova slúžiť obyvateľom obce a širokej verejnosti.

Budova obecného úradu bola postavená v 20. rokoch minulého storočia, pričom jej posledná rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1956. Je to jednopodlažná, čiastočne podpivničená murovaná budova, nepravidelného U tvaru, s čiastočne využívaným podkrovím. Kultúrny dom bol postavený v 70. rokoch minulého storočia. Je to nepravidelný trojpodlažný objekt, v ktorom sa nachádza sklad, archív, kaviarnička, dve sály, knižnica, kancelárie a premietacia miestnosť.

Viac k témam: Obecný úrad, Plán obnovy a odolnosti SR, Rekonštrukcia, stavebné práce
Zdroj: SITA.sk – V Cinobani zrekonštruujú obecný úrad aj multifunkčnú budovu, projekty budú financovať z plánu obnovy © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!