V Petržalke odpustia podnikateľom dlh za nájom priestorov, treba však splniť isté podmienky

21. mája 2020 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

21.5.2020 (Webnoviny.sk) – Bratislavská Petržalka odpustí podnikateľom dlh za nájom, ktorý im vznikol z dôvodu mimoriadnej situácie. V dnešnej tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková.

“Fyzické a právnické osoby, ktoré majú prenajaté nebytové priestory od mestskej časti na účely podnikateľskej činnosti, môžu požiadať o odpustenie dlhu z nájmu v čase mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom,” uvádza mestská časť.

Podnikatelia musia podať žiadosť

O odpustenie môžu požiadať nájomcovia, ktorí v čase mimoriadnej situácie zaznamenali pokles tržieb v marci minimálne o 10 percent a v apríli minimálne o 20 percent. Petržalka im v odôvodnených prípadoch odpustí až 100 percent z ceny nájmu.

Požiadať o odpustenie nájmu môže podnikateľ prostredníctvom žiadosti, v ktorej uvedie popis hlavnej činnosti v prenajatom priestore, počet dní uzavretej prevádzky, miesto prevádzky, percento poklesu tržieb a deň otvorenia prevádzky.

Žiadosť odošle mestskej časti spolu s čestným prehlásením, že spĺňa podmienky na odpustenie dlhu.

Odpustia až 100% z ceny nájmu

Medzi podmienky patrí uhradené nájomné do konca februára, splnené daňové a odvodové povinnosti, neexistencia finančných záväzkov voči mestskej časti a iným inštitúciám, ako aj skutočnosť, že žiadateľ nemal od 13. marca žiadny iný príjem.

“Výška odpustenej sumy z dlhu sa bude odvíjať od kategórie podnikateľskej činnosti a od rozsahu obmedzenia vo fungovaní prevádzky,” uvádza mestská časť.

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

Športovým halám, fitnescentrám, reštauračným zariadeniam, službám a kanceláriám v čase úplného zatvorenia môže mestská časť odpustiť od 50 percent do 100 percent nájmu.

Zariadeniam, službám a kanceláriám v čase čiastočnej prevádzky, ako aj občianskym združeniam a vzdelávacím inštitúciám odpustí do 50 percent nájmu.

Žiadosti posúdi komisia

Žiadosť spolu s čestným prehlásením je potrebné zaslať do 5. júna na adresu miestneho úradu v Petržalke, prípadne e-mailom na adresu alzbeta.broszova@petrzalka.sk.

“Všetky skutočnosti uvedené v žiadosti a v čestnom prehlásení budú predmetom následných kontrol. Žiadosti bude posudzovať Komisia správy majetku a miestnych podnikov a následne o nich budú rozhodovať poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva,” uzatvára mestská časť.

Kompletné informácie o podmienkach odpustenia dlhu z nájmu a tlačivo čestného prehlásenia nájdu záujemcovia na webovej stránke Petržalky.

Viac o téme Koronavírus

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, prenájom
Zdroj: Webnoviny.sk – V Petržalke odpustia podnikateľom dlh za nájom priestorov, treba však splniť isté podmienky © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!