Zamestnanci môžu dostať veľkorysejšie stravné, zdaňovanie poukážok a príspevkov na stravu sa má zjednotiť

31. mája 2021 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

31.5.2021 (Webnoviny.sk) – Zdaňovanie stravovacích poukážok a finančných príspevkov na stravovanie sa má od januára budúceho roka zrovnoprávniť. Zamestnávateľ bude môcť svojmu zamestnancovi prispievať na stravovanie stravovacími poukážkami alebo finančným príspevkom na stravovanie veľkorysejšie, a to až do 100 percent sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Takýto príspevok bude považovaný za daňovo uznaný výdavok pre zamestnávateľa a nebude sa zamestnancom zdaňovať daňou z príjmov zo závislej činnosti. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý predložila skupina koaličných poslancov do parlamentu.

„Cieľom predloženého návrhu zákona je odstrániť nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania, konkrétne stravovacích poukážok, ako aj zjednodušiť administratívu zamestnávateľov, ktorá vzniká pri poskytovaní stravovacích poukážok a finančného príspevku na stravovanie v predstihu na príslušný kalendárny mesiac,” uviedli poslanci.

Administratívna záťaž zamestnávateľov sa má znížiť tým, že poskytnutú sumu stravného nebude potrebné účtovne deliť na časť daňovo oslobodenú a časť daňovo neoslobodenú.

Zákonom stanovený strop

Ak zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie v rozsahu upravenom v Zákonníku práce, medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie nie sú z hľadiska daní a odvodov žiadne rozdiely.

Ak však zamestnávateľ prispieva na stravovanie formou finančného príspevku na stravovanie nad rámec Zákonníka práce z vlastných zdrojov, táto „nadrámcová“ suma je pre zamestnávateľa daňovo neuznaným nákladom a u zamestnanca sa zdaňuje.

„Na rozdiel od toho, ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie svojich zamestnancov nad rámec Zákonníka práce z vlastných zdrojov, pri stravovacích poukážkach je táto suma pre zamestnávateľa daňovo uznaným nákladom, no u zamestnanca sa nezdaňuje,” upozornili predkladatelia.

V súčasnosti má zamestnávateľ zákonom stanovený strop na poskytovanie príspevku na stravovanie alebo na poskytovanie stravovacích poukážok na úrovni 55 percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. Aktuálne ide o sumu 5,10 eura.

Zamestnanci si môžu vybrať

Ak zamestnávateľ v súčasnosti prispeje zamestnancovi na stravu formou finančného príspevku na stravovanie alebo formou stravovacích poukážok viac, napríklad 80 percent danej sumy, pre zamestnávateľa je príspevok nad 55 percent sumy stravného nedaňovým výdavkom a u zamestnanca v prípade zabezpečenia stravovania formou finančného príspevku zdaniteľným príjmom.

„Ak však zamestnávateľ prispeje zamestnancovi na stravu formou stravovacích poukážok 80 percent danej sumy, pre zamestnanca je celé plnenie, ktoré mu poskytol zamestnávateľ, príjem oslobodený od dane z príjmu,” upozornili poslanci. Prispievanie na stravu zamestnanca formou gastrolístkov je tak v súčasnosti výhodnejšie ako poskytovanie finančného príspevku na stravu.

Od začiatku marca tohto roka dostali zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Právo výberu sa týka len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení. Zamestnanec je svojím výberom viazaný dvanásť mesiacov. Zamestnávatelia sa môžu rozhodnúť, či budú postupovať podľa novej právnej úpravy hneď od marca tohto roka alebo toto rozhodnutie urobia najneskôr do konca tohto roka.

Zamestnávatelia tak dostali priestor vyriešiť si zmluvné vzťahy k emitentom stravovacích poukážok a dohodnúť si pravidlá pre výber zo strany zamestnancov. Znížila sa tiež výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z troch percent na maximálne dve percentá, čím klesli náklady zamestnávateľov pri zabezpečovaní stravovania gastrolístkami.

Viac k témam: dane, príspevok na stravu, stravné lístky, zamestnanci, zamestnávatelia
Zdroj: Webnoviny.sk – Zamestnanci môžu dostať veľkorysejšie stravné, zdaňovanie poukážok a príspevkov na stravu sa má zjednotiť © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!