Železnice poskytnú nájomníkom zľavy z nájomného, výška dotácií je však obmedzená

30. júla 2020 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

30.7.2020 (Webnoviny.sk) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) poskytnú nájomníkom maximálnu zľavu 50 percent. “ŽSR rozhodli, že poskytnú zľavu v maximálnej výške, ktorú umožňuje zákon, a to 50 % za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu,” uviedol v tlačovej správe generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.
Pre nájomcov bude od štvrtka 30. júla 2020 k dispozícii elektronický formulár na webovej stránke ŽSR, vyplnením ktorého môžu nájomcovia podať oficiálnu žiadosť o poskytnutie zľavy.

Elektronická žiadosť o dotáciu

Metodický pokyn schvaľujúci poskytovanie zliav pre tých nájomcov, ktorí spĺňajú podmienky podľa zákona o poskytovaní dotácií z dielne ministerstva hospodárstva, podpísali železnice tento týždeň. Zľava z nájomného sa týka tých nájomcov nehnuteľností (najmä nebytových priestorov) v správe ŽSR, ktorým právo užívať predmet nájmu vzniklo pred 1. februárom a zároveň im bolo v dôsledku opatrení zamedzujúcich šíreniu pandémie ochorenia COVID-19 znemožnené nehnuteľnosť užívať.

Po vyplnení formulára bude ŽSR žiadateľov o poskytnutie zľavy informovať, či spĺňajú zákonné podmienky na poskytnutie zľavy. Následne ŽSR pripravia elektronickú žiadosť o dotáciu na Ministerstvo hospodárstva SR. Túto žiadosť je nájomca povinný elektronicky podpísať.
Až po elektronickom schválení bude odoslaná na rezort hospodárstva. Po procese schválenia na ministerstve hospodárstva bude ŽSR svojich nájomcov informovať o výsledku. Na vyplnenie formulára budú ŽSR vyzývať aj tých nájomcov, ktorí zasielali rôzne žiadosti o zľavy ešte pred prijatím zákona.

Dotácia nesmie presiahnuť výšku nájomného

Parlament schválil 9. júna tohto roka novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa zaviedla pomoc štátu pri platení nájomného. Dotáciu na nájomné môže štát poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 percent nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Predpokladom poskytnutia dotácie je pritom uzatvorenie tejto dohody. Súčasne platí, že výška dotácie nesmie presiahnuť polovicu nájomného. Do sumy nájomného nemožno podľa novely zahrnúť napríklad platby za dodávku energií ani obratovú zložku.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, nájomné, ŽSR Železnice Slovenskej republiky
Zdroj: Webnoviny.sk – Železnice poskytnú nájomníkom zľavy z nájomného, výška dotácií je však obmedzená © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!