Žilinka zaslal zastupujúcemu predsedovi parlamentu Žigovi list. Nepáči sa mu, ako „lex atentát“ novelizuje Trestný zákon a zákon o polícii

18. júna 2024 Slovensko

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

18.6.2024 (SITA.sk) – Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje za neopodstatnené časti novelizačných článkov tzv. „lex atentát”, ktoré menia a dopĺňajú zákon o Policajnom zbore, Trestný zákon a zákon o elektronických komunikáciách.

Ako informovala hovorkyňa generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová, v tejto súvislosti zaslal podpredsedovi Národnej rady SR poverenému vykonávaním právomoci predsedu Petrovi Žigovi list, v ktorom vyjadril svoj právny názor.

Žilinkov postoj

„Generálny prokurátor nepovažuje novú právomoc policajta pri identifikácii osoby podozrivej zo spáchania priestupku prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby za súladný s princípmi materiálneho právneho štátu, najmä s princípmi legitimity a proporcionality zásahu do základného práva na súkromný život,” uviedla Drobová.

Doplnila, že podmienenie oprávnenia policajta predchádzajúcim súhlasom prokurátora podľa Žilinku nie je v súlade so zákonným postavením a pôsobnosťou prokurátora, pretože prokurátor nie je subjektom objasňovania priestupkov, ale až následne preskúmava zákonnosť postupov a rozhodnutí orgánov verejnej správy v konaní o priestupkoch.

Budú zmeny schválené?

Ani legislatívnu zmenu Trestného zákona týkajúcu sa zákonných znakov trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia v súvislosti s trestným postihom páchateľa, ktorý bez vážneho dôvodu nezaplatí pokutu alebo obdobnú sankciu peňažnej povahy, ako napríklad úroky z omeškania, uloženú v priestupkovom konaní alebo v inom osobitnom konaní, napríklad v daňovom konaní najmenej v malej výške, nepovažuje generálny prokurátor za súladnú s princípom legality ani so zásadou subsidiarity a pomocnej úlohy trestného práva ako prostriedku ultima ratio.

„Generálny prokurátor vyslovuje presvedčenie, že uvedené legislatívne zmeny v aktuálnom legislatívnom konaní nebudú schválené,” dodala Drobová.

Nespokojnosť s niektorými aspektami obsiahnutými v „lex atentát“ už vyjadrili aj Slovenská advokátska komora alebo Súdna rada SR.

Viac k témam: Generálny prokurátor, Policajný zbor, Trestný zákon
Zdroj: SITA.sk – Žilinka zaslal zastupujúcemu predsedovi parlamentu Žigovi list. Nepáči sa mu, ako „lex atentát“ novelizuje Trestný zákon a zákon o polícii © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!