Zmenia sa pravidlá pre povinné poistenie živnostníkov, ktorí neskôr podali daňové priznanie

7. mája 2020 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

7.5.2020 (Webnoviny.sk) – Vláda vo štvrtok schválila návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorým sa majú vzhľadom na koronakrízu upraviť pravidlá pre posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).

Novela zákona rieši prípady, keď SZČO nepodala daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za minulý rok do konca marca tohto roka, resp. mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Závisí aj od skončenia pandémie

Podnikateľom, ktorí nepodali daňové priznanie za vlaňajšok do konca marca tohto roka, sa má posudzovať vznik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania. Vláda súčasne schválila návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.

Ak ide o SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019, a to v závislosti od skončenia pandémie, termín na posudzovanie ich povinného nemocenského a dôchodkového poistenia má závisieť od toho, či posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najneskôr 30. septembra 2020 alebo po tomto termíne.

Ak vláda podľa rezortu práce a sociálnych vecí vyhlási skončenie pandémie napríklad v júni tohto roka, lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 sa skončí 31. júla tohto roka. SZČO oznámila predĺženie lehoty na podanie daňového priznania o tri mesiace, teda do 30. júna tohto roka. Nová lehota na podanie daňového priznania tomuto podnikateľovi uplynie 31. júla tohto roka.

“Povinné poistenie jej vznikne od 1. decembra 2020 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (6 078 eur). Ak nedosiahne túto výšku príjmu, povinné poistenie jej zanikne 30. novembra 2020,” uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Hodnoty stravných lístkov sa nebudú zvyšovať

Do zákona o cestovných náhradách sa má vložiť ustanovenie, ktorým sa dočasne stopne zvyšovanie hodnoty stravných lístkov.

“Vzhľadom na súčasnú situáciu sa navrhuje dočasne neupravovať sumy stravného pre príslušné časové pásma a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel,” uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Rezort argumentuje “situáciou, ktorá nastala v roku 2020 a ktorá má nezanedbateľné dopady na zamestnávateľov”.

Podnikatelia podľa rezortu dostanú garanciu, že v rokoch 2020 a 2021 sa nebudú zvyšovať sadzby stravného a náhrady za používanie cestného motorového vozidla, a to ani v prípade nárastu indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Rezort práce navrhuje novelizovať aj zákon o službách zamestnanosti. Ide o zavedenie výnimky pre uchádzačov o zamestnanie pri poberaní odmeny za výkon pracovnej povinnosti a rozšírenie možností aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby uchádzačom o zamestnanie aj pre prípad poskytovania pomoci v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Tretím opatrením je zachovanie platnosti príslušných potvrdení na obsadenie pracovného miesta, resp. povolenia na zamestnanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých platnosť by skončila v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania.

Viac k témam: COVID-19, Koronavírus, sociálne odvody, SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba, živnostníci
Zdroj: Webnoviny.sk – Zmenia sa pravidlá pre povinné poistenie živnostníkov, ktorí neskôr podali daňové priznanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!