Zoznam kultúrnych pamiatok by nemali robiť iba vlastníci a politici, treba na to aj odborníkov

1. augusta 2020 Slovensko

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

1.8.2020 (Webnoviny.sk) – Zoznam národných kultúrnych pamiatok (NKP) a ich klasifikáciu za účelom ich záchrany by nemali vykonávať iba politici a vlastníci NKP.

Takýto zoznam a klasifikáciu by mali vytvárať komisie zložené z odborníkov v oblasti ochrany pamiatkového fondu, medzi ktorými by nemali chýbať reštaurátori, ktorí v praxi každodenne vykonávajú aj analýzu stavu NKP v rámci svojho výkonu povolania. Pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka Komory reštaurátorov Barbara Davidson.

Snaha o zachovanie autenticity

Ako ďalej priblížila, pri klasifikácii by sa okrem kritéria aktuálneho stavebno-technického stavu NKP malo zohľadňovať aj kritérium zachovania jej autenticity.

To znamená, že prioritou by mali byť tie pamiatky, u ktorých je možné konštatovať, že sa vo vysokej miere zachová čo najviac pôvodných autentických prvkov a častí a prípadne aby sa zachoval aj pôvodný vzhľad.

Obmedzené financie z verejných zdrojov

Podľa Davidson sa dá na základe týchto dvoch kritérií orientačne vyčísliť aj finančná náročnosť na záchranu NKP, ktorá bude zohrávať významnú úlohu v tomto zozname.

Finančné prostriedky z verejných zdrojov sú vždy obmedzené a so súkromnými finančnými prostriedkami v aktuálnom stave hospodárstva možno počítať iba v minimálnom rozsahu.

Plán obnovy kultúrneho dedičstva

Podľa Programového vyhlásenia vlády je pre systematickú obnovu fondu kultúrneho dedičstva nutné strategické plánovanie s výhľadom na minimálne desať rokov. Preto Vláda SR pripraví dlhodobý plán obnovy nehnuteľného kultúrneho dedičstva do roku 2030.

Súčasťou plánu obnovy bude zároveň klasifikovaný zoznam NKP určených na rekonštrukciu či obnovu podľa vopred definovaných kritérií, ako napríklad význam pamiatky, výška investície, ale aj jej (aspoň čiastočná) návratnosť z hľadiska využitia pamiatky pre verejnosť.

„Samozrejme, ako prvé by sa mali zachraňovať NKP, ktoré sú v takom štádiu degradácie, že im hrozí definitívny zánik. Absolútnu prioritu z nich by mali mať také zdegradované NKP, pri ktorých sa zachovalo čo najviac pôvodných (autentických) prvkov a častí, ktoré je ešte možné zachrániť a ošetriť formou reštaurovania,“ dodala predsedníčka Komory reštaurátorov.

Viac k témam: kultúrna pamiatka, národná pamiatka, programové vyhlásenie, rekonštrukcia
Zdroj: Webnoviny.sk – Zoznam kultúrnych pamiatok by nemali robiť iba vlastníci a politici, treba na to aj odborníkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!